Կազմակերպություններ / Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ / Տնօրեն
Եղիազարյան Արման Սամվելի
Էլեկտրոնային փոստ՝ info {[ at ]} haygithimnadram.am, armenianstudiesfoundation {[ at ]} gmail.com