Կազմակերպություններ
Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ
Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ
ՀՀ ԳԱԱ այլ հիմնարկություններ
Մասնագիտացում՝ Հայագիտության զարգացման խթանում
Հիմնադրման տարեթիվ՝ 2013թ.
Տնօրեն՝ պ.գ.դ
Եղիազարյան Արման Սամվելի
Հասցե՝ ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 581891
Էլեկտրոնային փոստ՝ info {[ at ]} haygithimnadram.am, armenianstudiesfoundation {[ at ]} gmail.com
Ինտերնետային կայք՝ http://www.haygithimnadram.am
Գործունեության հիմնական ոլորտներ
  • Հայագիտության հիմնահարցերի, քաղաքական և գործնական հայագիտության հրատապ խնդիրների ուսումնասիրությանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում
  • Աշխարհի հայագիտական հաստատությունների հետ համագործակցության կազմակերպում և աշխատանքների ընդհանուր համակարգում
  • Օտարերկրյա պետություններում գործող հայագիտական կենտրոնների պահպանմանն ուղղված ծրագրերի մշակում ու գործունեությանն աջակցում
  • Հայագիտական կազմակերպությունների ենթակառուցվածքի (ժամանակակից գիտական սարքավորումների) արդիականացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում
Հիմնական արդյունքներ
  • Հայագիտական կարևորագույն ծրագրերի իրականացմանն աջակցելը
  • Հայագիտական միջազգային համաժողովների և հայագիտության կարևորագույն խնդիրներին նվիրված գիտաժողովների կազմակերպելը
  • Հայագիտական կադրերի պատրաստմանը, վերապատրաստմանը և վերաորակավորմանը նպաստելը
  • Երիտասարդ գիտնականների առաջընթացն ապահովող ծրագրերին օժանդակելը
  • Հայագիտական կարևոր աշխատությունների հրատարակությունն իրականացնելը
  • Հայագիտական ժառանգության թվայնացմանն աջակցելը