COVID-19
Օպերատիվ տեղեկատվություն նոր COVID-19 կորոնավիրուսի վերաբերյալ
Հավաստի տեղեկատվության աղբյուրների հավաքածու
ՀՀ ԳԱԱ-ն պայքարում է COVID-19 նոր կորոնավիրուսի դեմ
Նոր COVID-19 կորոնավիրուսի կանխարգելման, տարածման և ազդեցությունների վերաբերյալ ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների կողմից իրականացվող հետազոտություններ
ՀՀ ԳԱԱ COVID-19 գիտական խորհրդի աշխատանքի մասին տեղեկատվություն
COVID-19-ի վերաբերյալ գիտական նորություններ
Համաշխարհային գիտական նորություններ
Հաղթահարելով հեռավորությունն ու մեկուսացումը
Հայաստանի հետազոտական և կրթական համակարգչային ցանցի (ASNET-AM) հեռավար ցանցային լուծումներ