Տեսադարան
Էջեր՝
123456
Back Forward

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, ֆիլմ առաջին (2010թ.)

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, ֆիլմ երկրորդ, մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտություններ, ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա (2010թ.)

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, ֆիլմ երրորդ, քիմիական և Երկրի մասին գիտություններ (2010թ.)

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, ֆիլմ չորրորդ, բնական գիտություններ (2010թ.)

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 70-ամյակին նվիրված ֆիլմ (2013թ.)

Սերգեյ Մերգելյան
Էջեր՝
123456
Back Forward