Կազմակերպություններ
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Բնական գիտությունների բաժանմունք
Մասնագիտացում՝ Նեյրոֆիզիոլոգիա
Հիմնադրման տարեթիվ՝ 1943թ.
Տնօրեն՝ կ.գ.դ.
Այվազյան Նաիրա Մարտինի
Հասցե՝ ք. Երևան 0028, Օրբելի փ. 22
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 272247
Ֆաքս՝ (+374 10) 272247
Էլեկտրոնային փոստ՝ physiol {[ at ]} neuroscience.am, info {[ at ]} physiol.sci.am
Ինտերնետային կայք՝ http://www.physiol.sci.am/
Գործունեության հիմնական ոլորտներ

Նյարդային համակարգի գործունեության պլաստիկության սոմատոսենսոր մեխանիզմների ուսումնասիրություն, ուղեղիկի և ուղեղաբնի շարժիչ կորիզների նեյրոնային և սինապսային կազմակերպում, օրգանիզմի վեգետատիվ գործունեության նեյրոհորմոնալ կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրություն, ֆունկցիոնալ հատկությունների հիման վրա նեյրոնային ցանցերի մաթեմատիկական մոդելավորում, նյարդային և անոթային համակարգերի կառուցվածքային և բջջաքիմիական կազմա-կերպում, հարթ մկանային հյուսվածքի ինքնաբուխ ակտիվության, ջերմակարգավորման ֆիզիկական և քիմիական մեխանիզմների, ուսուցման և հիշողության նյարդաֆիզիոլոգիական ուսումնասիրություն, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի պուրիֆիկացման և ստանդարտացման, դրանց հատկությունների ուսումնասիրություն: