Новости
24/09/2021
2021թ. սեպտեմբերի 21-ին 75 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ ՀՀ քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Ստեփանի Կուրտիկյանը