Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Ազատյան Վիլեն Վաղարշի
Մասնագիտացում՝ Քիմիական ֆիզիկա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 25/03/1931
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Հեռ.՝ (+7 495) 962 80 45
Ֆաքս՝ (+7 495) 962 80 25
Էլեկտրոնային փոստ՝ azatyan {[ at ]} ism.ac.ru
Կրթություն

Ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԳԱ թղթ. անդամ

Պաշտոններ

ՌԳԱ Կառուցվածքային մակրոկինետիկայի և նյութաբանության ինստիտուտի շղթայական հետերաֆազ պրոցեսների լաբ. վարիչ