Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Բուգաև Լուսեղեն Արմենակի
Մասնագիտացում՝ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, Ֆիզիկական քիմիա, Ռենտգենյան աբսորբցիոն և ֆոտոէլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 22/09/1952
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Հեռ.՝ (+7 863) 297 53 36, (+7 863) 223 72 75
Ֆաքս՝ (+7 863) 297 51 20
Էլեկտրոնային փոստ՝ bugaev {[ at ]} rsu.ru
Կրթություն

Ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆեսոր

Պաշտոններ

Հարավային դաշնային համալսարանի տեսական և հաշվողական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ

Այլ կազմակերպությունների անդամակցություն

Ոուսաստանի և միջազգային XAS ընկերություն