Անդամներ / Վախճանված արտասահմանյան անդամներ
Ադյան Սերգեյ Իվանի
Մասնագիտացում՝ Մաթեմատիկա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 01/01/1931
Մահվան ամսաթիվ՝ 05/05/2020
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Կրթություն

ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԳԱ ակադեմիկոս

Պաշտոններ

ՌԳԱ Վ.Ա.Ստեկլովի անվ. մաթեմատիկական ինստիտուտի մաթեմատիկական տրամաբանության բաժնի վարիչ