Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Հարությունով Սերգեյ Ալեքսանդրի
Մասնագիտացում՝ Ազգագրություն
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 01/07/1932
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Հեռ.՝ (+7495) 938 18 83
Էլեկտրոնային փոստ՝ gusaba {[ at ]} iea.ras.ru
Կրթություն

Պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԳԱ թղթ. անդամ

Պաշտոններ

ՌԳԱ ազգագրության և մարդաբանության ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ