Անդամներ / Վախճանված արտասահմանյան անդամներ
Հարությունյան Յուրիկ Վարդանի
Մասնագիտացում՝ Սոցիոլոգիա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 20/08/1929
Մահվան ամսաթիվ՝ 26/06/2016
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Կրթություն

Պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԳԱ թղթ. անդամ