Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Ապրեսյան Յուրի Դերենիկի
Մասնագիտացում՝ Լեզվաբանություն
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 02/02/1930
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Հեռ.՝ (+7495) 637 25 87
Էլեկտրոնային փոստ՝ apresjan {[ at ]} ruslang.ru, apr {[ at ]} iitp.ru
Կրթություն

Բանաս. գ.դ., պրոֆեսոր

Պաշտոններ

ՌԳԱ Վ. Վինոգրադովի անվ. ռուսաց լեզվի ինստիտուտի տեսական սեմանտիկայի սեկտորի վարիչ

Այլ կազմակերպությունների անդամակցություն

ՌԳԱ ակադեմիկոս