Անդամներ / Վախճանված ակադեմիկոսներ
Տեր-Ստեփանյան Գևորգ Եսայու
Մասնագիտացում՝ Ինժեներային երկրաբանություն
Ծննդավայր՝ Թիֆլիս
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 16/04/1907
Մահվան ամսաթիվ՝ 2006
Անդամակցություն՝ ակադեմիկոս
Կրթություն

Ավարտել է Թբիլիսիի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը (1931) և օտար լեզուների ին-տը (1928-1931): Տեխ.գ. դ. (1956), պրոֆ. (1960), ակադ. (1996, թղթ. անդ.՝ 1977):

Պաշտոններ

Անդրկովկասի շինանյութերի ին-տի գիտաշխատող, խմբի ղեկավար (1930-1931), Լենինգրադի ջրային տրանսպորտի (հետագայում շինանյութերի) ին-տի գիտաշխատող (1931-1944), ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ-ի ինժեներական երկրաբանության և հիդրոերկրաբանության բաժնի վարիչ (1944): Դասավանդել է ԵՊՀ-ում և ԵրՊԻ-ում (1959-1972):

Այլ կազմակերպությունների անդամակցություն

Գրունտերի մեխանիկայի (Լոնդոն), ինժ. երկրաբանության (Գերմանիա), լեռնային ապարների մեխանիկայի (Լիսաբոն) միջազգային ընկերությունների անդամ: