Բաժանմունքներ
Քիմիայի և Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք
Բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար՝ ակադեմիկոս, ք.գ.դ.
Թավադյան Լևոն Աղասու
Գիտական քարտուղար՝ Գասպարյան Լուսինե Ալբերտի
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 524461
Էլեկտրոնային փոստ՝ chemesdiv {[ at ]} sci.am
Բյուրոյի անդամներ
Թավադյան Լևոն Աղասիի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (ֆիզիկական քիմիա),
բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար 
Մելքոնյան Ռաֆիկ Լևոնի ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (երկրաբանություն)
Հովհաննիսյան Սևադա Մկրտչի ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (երկրաֆիզիկա)
Կնյազյան Նիկոլայ Բաբկենի Տեխ.գիտ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Մանվելյանի
անվ. ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի
ինստիտուտի փոխտնօրեն
Հարությունյան Արթուր Արմենի Քիմ.գիտ.դ., ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և
դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի տնօրեն
Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի Երկր.գիտ.դ., ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական
գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն
Կարապետյան Ջոն Կոստիկի Երկր.գիտ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ.
երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության
ինստիտուտի տնօրեն
Մինասյան Սեյրան Հենրիկի Քիմ.գիտ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նալբանդյանի անվ.
քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն
Գասպարյան Լուսինե Ալբերտի Տեխ.գիտ.թ., բաժանմունքի գիտքարտուղար

Երկրաֆիզիկա
Կազմակերպություններ
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի ոլորտում գիտական հետազոտություններ, օրգանական սինթեզի գիտական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակում, քիմիական նյութերի և դեղերի արտադրություն և իրացում
Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Քիմիական փոխարկումների տեսություն, ազատ ռադիկալների քիմիա, այրում և պայթյուն, այրման պրոցեսների տեսություն, կատալիզ
Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ
Հանքային ապարների և արդյունաբերական թափոնների կոմպլեքսային վերամշակման նոր մեթոդների և տեխնոլոգիաների ստեղծում
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Ալպ-Հիմալայան գոտու կենտրոնական սեգմենտի երկրաբանություն
Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Երկրաֆիզիկա, ինժեներային սեյսմաբանություն, սեյսմակայուն շինարարություն, երկրաֆիզիկական սարքաշինություն