Բաժանմունքներ
Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունք
Բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար՝ ակադեմիկոս, ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆեսոր
Աղալովյան Լենսեր Աբգարի
Գիտական քարտուղար՝ Մարտիրոսյան Լուսինե Վալերիի
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 529630
Էլեկտրոնային փոստ՝ mathdep {[ at ]} sci.am
Բյուրոյի անդամներ
Աղալովյան Լենսեր Աբգարի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար (Մեխանիկա)
Բաղդասարյան Գևորգ Երվանդի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (Մեխանիկա)
Գևորգյան Գեղամ Գրիգորիի   ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (Մաթեմատիկա)
Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (Տեխնիկական գիտություններ)
Շուքուրյան Սամվել Կիմի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (Ինֆորմատիկա և հաշվ. տեխնիկա)
Բարխուդարյան Ռաֆայել Հրայրի     Ֆ.-մ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն
(Մաթեմատիկա)
Հակոբյան Վահրամ Նասլետնիկի Ֆ.-մ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրեն
(Մեխանիկա)
Սահակյան Վլադիմիր Գրիգորի Ֆ.-մ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ տնօրեն 
(Ինֆորմատիկա և հաշվ. տեխնիկա)
Մարտիրոսյան Լուսինե Վալերիի Բաժանմունքի գիտքարտուղար
Կազմակերպություններ
Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Մաթեմատիկա
Մեխանիկայի ինստիտուտ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Հոծ միջավայրի մեխանիկա
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Կոմպյուտերային գիտություն և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ
«ՀՀ ԳԱԱ հիդրոմեխանիկայի և վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ
Մեխանիկա