Բաժանմունքներ
Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունք
Բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար՝ ակադեմիկոս, ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆեսոր
Աղալովյան Լենսեր Աբգարի
Գիտական քարտուղար՝ Մարտիրոսյան Լուսինե Վալերիի
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 529630
Էլեկտրոնային փոստ՝ mathdep {[ at ]} sci.am
Բյուրոյի անդամներ
Աղալովյան Լենսեր Աբգարի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար (Մեխանիկա)
Ասցատրյան Հրաչյա Վոլոդյայի Տեխ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ տնօրեն
(Ինֆորմատիկա և հաշվ. տեխնիկա)
Ասլանյան Լևոն Հակոբի ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (Ինֆորմատիկա)
Ավետիսյան Գուրգեն Ռուբենի Տեխ.գ.թ., «ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոմեխանիկայի և
վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ տնօրեն
(Մեխանիկա)
Ավետիսյան Վահան Վարդգեսի Ֆ.-մ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրեն
(Մեխանիկա)
Բաղդասարյան Գևորգ Երվանդի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (Մեխանիկա)
Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (Տեխնիկական գիտություններ)
Արամյան Ռաֆիկ Հրաչիկի     Ֆ.-մ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի
տնօրեն (Մաթեմատիկա)
Նահապետյան Բորիս Սերգեյի ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (Մաթեմատիկա)
Մարտիրոսյան Լուսինե Վալերիի Բաժանմունքի գիտքարտուղար

 

Ֆ.-մ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ գիտական գծով տնօրենի տեղակալ 
(Ինֆորմատիկա և հաշվ. տեխնիկա)
 

Կազմակերպություններ
Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Մաթեմատիկա
Մեխանիկայի ինստիտուտ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Հոծ միջավայրի մեխանիկա
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Կոմպյուտերային գիտություն և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ
«ՀՀ ԳԱԱ հիդրոմեխանիկայի և վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ
Մեխանիկա