Հայտարարություններ / Պահոց
2009 թ. հոկտեմբերի 17-20-ը ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնն անց է կացնում ՙՇիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը՚ միջազգային 8-րդ գիտաժողովը

2009 թ. հոկտեմբերի 17-20-ը ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնն անց է կացնում ՙՇիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը՚ միջազգային 8-րդ գիտաժողովը