All Announcements
Pages:
1234567891011
Back Forward
The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017
On 3-7 October, 2016, the Institute of Mechanics of NAS RA, National Committee on Theoretical and Applied Mechanics of Armenia, Ministry of Science and Education of the Republic of Armenia, Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, Solid Mechanics Scientific Council of Russian Academy of Sciences, Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences,Yerevan State University, National University of Architecture and Const
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ Գ.Յու. Կրյուչկյանի հիշատակին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի նախագահությունը խորին վշտով հայտնում է, որ նոյեմբերի 27-ին 2016թ. երկարատև և ծանր հիվանդությունից հետո, 70 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ Գ.Յու. Կրյուչկյանը: Հոգեհանգիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 28-ին, ժամը 17.30-19.00-ը, թաղման արարողությունը` նոյեմբերի 29-ին, ժամը 11.30-13.00-ը Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց (Կոնդ)
On 27-29 June 2016 NAS RA general meeting devoted to the elections of NAS RA governing bodies will be held.
Pages:
1234567891011
Back Forward