Our Honored Figures
Pages:
1
Back Forward
14.06.2022
Մկրտիչ Ներսիսյան

ականավոր գիտնականն ու մեծ հայրենասերը
17.03.2022
Սերգեյ Համբարձումյան

ականավոր գիտնականի և հասարակական գործչի 100-ամյակի կապակցությամբ
07.03.2022
Հրանտ Ավետիսյան

ականավոր պատմաբանի 95-ամյակի կապակցությամբ
25.02.2022
Նիկողայոս Ադոնց

մեծ բյուզանդագետի, հայագետի և բանասերի 150-ամյակի կապակցությամբ
03.01.2022
Harutyun Martirosyan

անվանի հնագետի 100-ամյակի կապակցությամբ
Pages:
1
Back Forward