National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am
Գլխավոր էջ Ակադեմիայի մասին Կազմակերպություններ Անդամներ Կապ մեզ հետ
«Գիտություն» թերթ
N319 Հունիս 2018թ.
N319
Կառուցվածք
Բաժանմունքներ
Նախագահության անդամներ
Փաստաթղթեր
Նորություններ
Գիտաժողովներ
Բոլոր հրապարակումները մամուլում
Բոլոր հայտարարությունները
Լուսանկարներ
«Գիտություն» թերթ
Հիմնադրամներ
Հոբելյաններ
Հրատարակություններ
Վեբ ռեսուրսներ
Այլ ակադեմիաներ
Համալսարաններ
Լինդաույում Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի հետ հանդիպում
Կայքի քարտեզ
Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
Բնական գիտությունների բաժանմունք
Մասնագիտացում՝ Էկոլոգիական հետազոտություններ և երկրաքիմիա
Հիմնադրման տարեթիվ՝ 1989թ.
Տնօրեն՝ երկր.-հանք.գ.դ.
Սաղաթելյան Արմեն Կառլենի
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Աբովյան փ. 68
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 572924
Ֆաքս՝ (+374 10) 572938
Էլեկտրոնային փոստ՝ ecocentr {[ at ]} sci.am, info {[ at ]} cens.am
Ինտերնետային կայք՝ http://www.cens.am/
Ընդհանուր տեղեկություններ

«կոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է 1989թ., իսկ 1993թ.-ից անցել է ինքնուրույն հաշվեկշռի` որպես առաջատար գիտահետազոտական կազմակերպություն, որը կատարում է կիրառական և հիմնարար հետազոտություններ էկոլոգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում: Էկոկենտրոնն իրականացնում է բյուջեից ֆինանսավորվող 4  գիտական ծրագրեր, որոնցում ընդգրկված են 73 աշխատակիցներ, այդ թվում` 42 գիտ. աշխատողներ (3 գիտ. դոկտորներ և 18 գիտ.թեկնածուներ):

Գործունեության հիմնական ոլորտներ

Էկոկենտրոնում իրականացվող միջդիսցիպլինար հետազոտություններն ուղղված են տարածքի էկոլոգիական իրավիճակի համալիր գնահատմանը և էկոլոգիական փորձաքննության գիտամեթոդական հիմունքների մշակմանն ու բնական ռեսուրսների կառավարման գործընթացների օպտիմալացմանը:Էկոկենտրոնի կառուցվածքն իր մեջ ընդգրկում է պրոբլեմային կողմնորոշված բաժիններ, լաբորատորիաներ և գիտական խմբեր, որոնք իրականացնում են հետազոտություններ հետևյալ բնագավառներում.

- շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա,
- կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր,
- կենսամոնիթորինգ,
- կենսաէներգետիկա, կերային ռեսուրսներ,
- լանդշաֆտների և բնական ռեսուրսների գնահատում և քարտեզագրում` կիրառելով ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաները,
- համակարգչային տեխնոլոգիաներ և տվյալների բազաներ` բնության պահպանության բնագավառում, 
- սննդային շղթաների ռիսկի գնահատում:

Էկոկենտրոնի լաբորատորիաները կիրառում են ատոմաաբսորբցիոն, մասս-սպեկտրոմետրիկ-գազախրոմատոգրաֆիկ, ռենտգեն-ֆլյուորեսցենտային, սպեկտրա-ֆոտոմետրիկ, ռադիոմետրիկ, կոլորիմետրիկ, քիմիական և տարրալուծման մի շարք այլ մեթոդներ:

Հիմնական արդյունքներ

Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող բազային` «Շրջակա միջավայրի երկրաբնապահպանական և էկոլոգիական անվտանգության հիմնահարցեր» և նպատակային` «Սննդի որակի և անվտանգության ապահովման գիտամեթոդական հիմունքների մշակում» թեմաների հետ զուգահեռ, Էկոկենտրոնն իրականացրել է մի շարք լայնածավալ  պայմանագրային աշխատանքներ.

1. Պայմանագրային աշխատանքներ.

«Երևան ք. բնության պահպանության տարածքային համալիր սխեմա», «Հայաստանի բնական և անթրոպոգեն լանդշաֆտների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները» (Հայաստանի ԲՊՏՀՍ-ի բաժին), Երևան, Կամո, Արուչ քաղաքների գլխավոր հատակագծերի բնապահպան միջոցառումների ապահովում («Բնության պահպանության» բաժիններ), «Հայաստանի բնության հուշարձանների կադաստր», երկրաշարժի շրջանների` Սպիտակ և Կիրովական (ներկայումս` Վանաձոր) քաղաքների կանաչապատման  դենդրոնախագծեր, «Աբովյան ք. էկոլոգիական վիճակի բնութագիրը», «Էջմիածին ք. կանաչ տնկարկների վիճակի գնահատականը», «Ստացիոնար աղբյուրներից Երևան ք. մթնոլորտի աղտոտման քարտեզի մշակում», «Արմավիրի մարզի հողերի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատում», «Քաջարան ք. տարածքի էկոլոգիական վիճակի գնահատում», «Շրջակա միջավայրի վրա Զանգեզուրի կոմբինատի պոչամբարների ազդեցության հետազոտում»,  «Խաղողի վազի և գինու մեջ յոդի տեղաշարժի հետազոտում», «Ցեոկարբոֆոս-1 նոր բարդ պարարտանյութի հետազոտում և փորձարկում», «Տարածքի դիտողական ուսումնասիրություններ, Հաստոցաշինական գործարանի տարածքի աղտոտման քարտեզագրում և լուսանկարում», «Էկոլոգիական մոնիթորինգ և շրջակա միջավայրի վրա հրթիռային վառելիքի (Մելանժ) տեսակի բաղադրամասի վերամշակման գործընթացի ազդեցության  գնահատում և նրանից ստացված ազոտային արտադրանքի կիրառումը որպես պարարտանյութ, III փուլ-Իրացում», «Երևան ք. ֆունկցիոնալ կանաչապատման ծրագրի մշակում», «Քաջարան քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածության հետազոտություն», «Հանքարդյունաբերության պոչամբարների և Կապանի պղնձի կոմբինատի գործունեության  ազդեցության գնահատումը  Կապան քաղաքի շրջակա միջավայրի վրա (Սյունիքի մարզ)», «Սոտքի հանքավայրի և հարակից տարածքների էկոլոգիական ռիսկի գնահատում», «Lithospermum arvense L. սերմերի հավաքագրում և հետազոտություն», «Ալավերդի ք. արսեն (As) պարունակող նյութերի պահեստավայրից տոքսիկ տարրերի արտահոսքի ռիսկի գնահատում», «Նուբարաշենի տոքսիկ նյութերի պահեստավայրից աղտոտիչների արտահոսքի ռիսկի գնահատում», «Արարատյան դաշտի դրենաժային համակարգին պատկանող կոլլեկտորների ջրի և տիղմի ծանր մետաղներով աղտոտվածության առանձնահատկությունները», «Նուբարաշենի պեստիցիդների  գերեզմանին հարակից տարածքի աղտոտված հողային շերտի շրջագծում», «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների մրցունակություն և կառավարում», «Ձկան մսի, կերի և ձկնաբուծական տնտեսությունների ջրերում ծանր մետաղների, պեստիցիդների և ռադիոնուկլիդների որոշում», «Պարենային ապրանքների փորձարկումների ծառայություններ», «ՀՀ ներմուծվող սննդամթերքի  և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր ծառայություններ» և այլն: 

2. Էկոլոգիապես կողմնորոշված տեխնոլոգիաներ.

Մշակվել են հողերի դետոքսիկացիայի շահավետ մեթոդներ` բնական սորբենտների հիման վրա: Էկոկենտրոնի կողմից կատարվել են մշակումներ հանքավայրերի կանխագուշակման երկրաքիմիական մեթոդների ոլորտում` որպես երկրաբանահետախուզական ճյուղի առավել էկոլոգիական տեխնոլոգիա: Մենք ունենք բազմամյա փորձ և լավ արդյունքներ կույր հանքային մարմինների հայտնաբերման գործում` ոսկու, պղնձի, պոլիմետաղների և այլ հանքավայրերի թևերում և խորը հորիզոններում:Էկոկենտրոնը լայնորեն կիրառում է համակարգչային տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես, մշակվել են հատուկ ծրագրեր մթնոլորտային աղտոտվածության բաշխման մոդելավորման, էկոերկրաքիմիական քարտեզագրման, հանքայնացման կանխագուշակման երկրաքիմիական մեթոդների ուղղությամբ:

Միջազգային գործունեություն

Աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային գիտական կոնֆերանսներին, ներկայացնում են մի շարք զեկույցներ տարբեր ֆորումներում:

2001թ. ստացվել է NFSAT/CRDF դրամաշնորհ «Արագ աճող բարդիների պլանտացիաների կենսազանգվածը որպես էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր» ծրագրի համար (Հայաստանի ճարտարագետների ընկերության և Ամերիկայի գիտնականների հետ, Կալիֆորնիա ԱՄՆ):
Էկոկենտրոնը համագործակցում է «ADAS» գիտական միավորման Անասունների կերերի  գիտահետազոտական ինստիտուտի և  Ռիդինգ ք. համալսարանի հետ (Մեծ Բրիտանիա). 2002թ. ստացվել է ՆԱՏՕ-ի «Էքսպերտ վիզիտ» դրամաշնորհ «Հայաստանի որոշ կերաբույսերի որակական գնահատականը» ծրագրի համար, 2002 և 2003թթ. Բրիտական Խորհուրդը հատկացրել է դրամաշնորհ «Հայաստանի կերային ռեսուրսների գնահատումը» ծրագրի համար և «Հարավային Կովկասի բնական միջավայրի անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան»:
Էկոկենտրոնը մասնակցել է «Հայաստանի էներգետիկ անտառները» նախագծի աշխատանքներին, որը մշակվել է հայ գիտնականների և ճարտարագետների համագործակցությամբ:
Էկոկենտրոնը WS Atkins Inviroment UK ֆիրմայի հետ 2001թ. մասնակցել է Հայպետատոմհսկողության «ՀՀ Ատոմակայանի տարածքում հնարավոր վթարի դեպքում ռադիոակտիվ աղտոտման տեղաբաշխման քարտեզագրում և GIS-ի կազմում» նախագծի իրականացմանը:
2002թ. ՆԱՏՕ-ի «Գիտությունը հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում ստացվել է «Հարավային Կովկասի գետերի մոնիթորինգ» (2002-2008թթ.) տարածաշրջանային նախագծի դրամաշնորհ (մասնակից երկրներ` Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, ԱՄՆ, Բելգիա, Նորվեգիա):  Նախագծին  աջակցում էր  նաև ԵԱՀԿ-ն:
2002թ. ստացվել է NFSAT/CRDF դրամաշնորհ «Սևանա լճի պալեոէկոլոգիան և պալեոռադիոէկոլոգիան, Հայաստան» թեմայով (2002-2004թթ.) (ԱՄՆ-ի Ֆլորիդայի և Լուիզիանայի համալսարաններ): «Ռիսկի Միջազգային ցանց» ծրագրի շրջանակներում 2002թ.  Էկոկենտրոնն անց է կացրել «Կովկասի շրջակա միջավայրի աղտոտման ռիսկի էկոտոքսիկոլոգիական գնահատականը» Միջազգային սեմինարը NFSAT հիմնադրամի դրամաշնորհով (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, ՌԴ, ԱՄՆ, Հոլանդիա):
2003թ. ստացվել է դրամաշնորհ JSPS Postdoctoral Fellowship հիմնադրամի կողմից «Արարատյան դաշտավայրի միջատների օգտագործումը կենսաինդիկացիայի մեջ» թեմայով:
2003թ. Էկոկենտրոնը ձեռնամուխ եղավ UNESCO/MAB-ի «Կենսոլորտային պահպանավայրերի ստեղծման համար առաջնային տարածքների ընտրություն` տվյալների հենքի կազմում, երկրատեղեկատվական համակարգի մշակում և նախագծային փաստաթղթերի պատրաստում Հարավային Կովկասի երկրների համար» ծրագրի իրականացմանը  մասնակցում էին Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը:Հայաստանի ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Ազգային հանձնաժողովի դրամաշնորհով 2005թ.  իրականացվել է «Հայաստանի կայուն զարգացման շրջանակներում բնապահպանական դասընթացների կազմակերպում» ծրագիրը. կազմակերպվել են դասընթացներ «Կենսագործունեության անվտանգություն» առարկայի ուղղությամբ: 
2006թ. ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Մոսկովյան գրասենյակի դրամաշնորհով իրականացվել է «Քուռ-Արաքս գետերի ռադիոակտիվության գնահատում» նախագիծը (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան): 
2006թ. Marie Curie RTN FP6- 035805 - Mobility -1 դրամաշնորհով ստացվել է «Կորնգանի վերականգնումը որպես մոդել կայուն գյուղատնտեսության նոր ռեսուրսի» հետազոտական ուսումնական նախագիծը (2006-2009): 2007թ. USAID դրամաշնորհով իրականացվել է «Հարավային Կովկասի ջրային ռեսուրսների ծրագիր» նախագիծը: 2010թ. ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի դրամաշնորհով իրականացվել է «ՀՀ գյուղ մթերքի ծանր մետաղներով աղտոտման ռիսկի գնահատում» ծրագիրը:
2011թ. Swiss National Science Foundation  ստացվել է դրամաշնորհ «Հայաստանում էկոլոգիական տվյալների մշակման  ազգային տարաբաշխված  միջավայրի ստեղծում և կիրառում» ծրագրով (2011-2013):
2011թ. EU FP7 ստացվել է դրամաշնորհ «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի Եվրոմիության հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում Եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին» ծրագրով (2011-2013):  
Որպես փորձագետներ Էկոկենտրոնի աշխատակիցները մասնակցում են CRDF, INTAS, NFSAT, IAEA, REC և Եվրոմիության  մի շարք ծրագրերի իրականացմանը: Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնն ունի միջազգային ճանաչում.  նրա մասին տվյալները առկա են «Ռուսաստանի և ԱՊՀ Էկոլոգիայի և բնապահպանության տեղեկատու» (Directory of Ecology & Conservation in Russia/CIS, հրատարակված է 1998թ. Էդինբուրգում), «Գիտելիքների աշխարհ», 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2011, 2012 (Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն), Շրջակա միջավայրի և Առողջապահության կազմակերպության ուղղությամբ  եվրոպական ժողովածու (UNED-UK 1999), և էկոլոգիական հանրագիտարան ու տեղեկատու, 2001 Լոնդոն (Environmental Encyclopedia and Directory 2001, 2009) տեղեկատվական հրատարակչություններում, «Արևելյան Եվրոպա, Ռուսաստան և Կենտրոնական Ասիա», տեղեկատու 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013 (Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն):

Հավելյալ տեղեկություններ

1993թ. անց է կացվել «Քաղաքային տարածքների կանաչապատման հիմնահարցեր» հանրապետական գիտաժողովը` կանաչ տնկարքների վերականգնման ռազմավարությունը զարգացնելու նպատակով: 
1996թ. կազմակերպվել և անց է կացվել «Շրջակա միջավայրի աղտոտումը ծանր մետաղներով» հանրապետական գիտաժողովը: 2000, 2001, 2002 և 2003թթ. կազմակերպվել են «Էկոլոգիական գիտության ապագան Հայաստանում» երիտասարդական գիտաժողովները, հրատարակվել են գիտաժողովների նյութերի ժողովածուները: 
2005թ. Թբիլիսիի Պետական համալսարանի հետ (Վրաստան) անց է կացվել «Գետերի մոնիթորինգի հիմնահարցերը և Հարավային Կովկասի էկոլոգիական անվտանգությունը» գիտաժողովը: 
2007թ. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և UNESCO-ի Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ անց է կացվել «Լեռնային տարածքներ. քաղաքների էկոլոգիական հիմնահարցերը» Երիտասարդական Միջազգային գիտաժողովը, 
2010թ. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի և այլ կազմակերպությունների աջակցությամբ առաջին անգամ կազմակերպվել և անց է կացվել «Երևան. գիտության փառատոնը»:
2011թ. Իտալիայի համալսարանների և հետազոտությունների նախարարության աջակցությամբ կազմակերպվել է «Սննդի անվտանգության հնարավորությունների ներուժի կառուցում» ամառային դպրոցը, Էկոկենտրոնի UNESCO-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման ամբիոնը» անց է կացրել «Բիզնես և գիտական նախագծի մշակում» ուսուցողական սեմինարը, ՀՀ դպրոցներում կատարվել է գիտափորձի անցկացում «Ջուրը որպես քիմիական լուծույթ»` UNESCO-ի «Միջազգային քիմիայի տարի - 2011» ծրագրի շրջանակներում: 
2012թ. ԳԿՆ Գիտության պետական կոմիտեի, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ անց է կացվել Ամառային դպրոց «Կառավարման և որոշումների ընդունման հիմունքներ» թեմայով, ARPEGEO հայ-շվեյցարական նախագծի շրջանակներում կազմակերպվել է «Շրջակա միջավայրի տվյալների փոխանակում, միջազգային չափանիշների ընդունում` ի նպաստ Հայաստանի գիտական համայնքի» աշխատանքային սեմինարը,  կազմակերպվել է «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի  ԵՄ  հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին»  ԵՄ FP7  նախագծի մեկնարկային հանդիպումը: 
1989-2012թթ. ընթացքում Էկոկենտրոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են 604 գիտական հրապարակումներ, ներառյալ 10 մենագրություն և գիտական աշխատանքների 14 ժողովածու:
1994 -1997թթ. 1997թ. հրատարակվել է առաջին «էկոլոգիական բացատրական բառարանը» հայերեն լեզվով, որը պարունակում է շուրջ 2500 տերմիններ` անգլերեն և ռուսերեն համարժեքներով, իսկ 2001թ. իրականացվել է այդ բառարանի 2-րդ վերամշակված հրատարակությունը, 2008թ. հրատարակվել է «Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի վիճակի էկոլոգաերկրաքիմիական գնահատում» գիրքը, իսկ 2012թ.` «Կիրառական երկրաքիմիա» ուսումնական ձեռնարկը:

Գիտակրթական գործունեություն

2010թ. Էկոկենտրոնում ստեղծվել է ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Բնօգտագործում և բնապահպանություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ամբիոնը:  
2011թ. հիմնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» ամբիոնը:

Վերջին հայտարարություններ
FAST - Foundation for Armenian Science and Technology հիմնադրամը հայտարարում է համագործակցային հետազոտությունների նպատակով 2018-2019թթ. ճամփորդական դրամաշնորհների մրցույթ։ Դրամաշնորհներն (առավելագույնը 7500 USD) ուղղված են STEM ոլորտում հայ և միջազգային հետազոտողների միջև համագործակցության խթանմանը։ Դիմումների վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 30-ն է։ Հարցերի պարագայում գրեք grants@fast.foundation էլ.հասցեին

ՀՀ ԳԱԱ Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը ս.թ. սեպտեմբերի 22-26-ը Երևանում կազմակերպում է «Կենդանական, բուսական և մանրէաբանական թույների հետազոտական և կլինիկական ասպեկտները» խորագրով Թունաբանության միջազգային միության եվրոպական բաժանմունքի 19-րդ կոնգրեսը

2018թ. սեպտեմբերի 24-26-ը ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը կազմակերպում է պրակտիկ դասընթաց “R-ը կենսաինֆորմատիկայում. ուղեցույց սկսնակների համար” թեմայով, որի նպատակն է ուսանողներին և տվյալների մշակմամբ ու կենսաինֆորմատիկայով հետաքրքրվող գիտաշխատողներին ներկայացնել R հաշվողական լեզուն: Դասընթացը ներառում է R միջավայրում ծրագրավորման հիմունքները, ինչպես նաև կենսաբանական տվյալների վերլուծության հիմնական/տարածված համակարգչային փաթեթները

2018թ. սեպտեմբերի 25-ից 29-ը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտը ք. Երևանում կազմակերպում է «Քիմիական ֆիզիկայի արդի խնդիրները» V միջազգային գիտաժողով

2018թ. սեպտեմբերի 27-28-ը ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը կազմակերպում է պրակտիկ դասընթաց «Գիտական ծրագրավորում R-ի միջոցով» թեմայով, որի նպատակն է մասնակիցներին ներկայացնել մեծ ծավալներով կենսաբանական տվյալների վերլուծության համար կիրառվող վիճակագրական և մեքենայական ուսուցման առաջատար տեխնոլոգիաները և մոտեցումները

2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-6-ը ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտը, ՀՀ կիրառական և տեսական մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ա.Յու. Իշլինսկու անվան մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտը, Գորիսի պետական համալսարանը, Արցախի պետական համալսարանը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը, անց են կացնում "Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության պրոբլեմները" 9-րդ միջազգային գիտաժողով (Գորիս, Հայաստան): Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.mechins.sci.am կայքում

2018 թ.-ի հոկտեմբերի 12-13-ին ՀՀ ԳԱԱ ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը և SmartGateVC-ն՝ ՀՀ ԳԱԱ, ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ, ԵԳԱԾ, ՀԵՀ, ՁԻՀ (EIF), Zero և GiZ աջակցությամբ, անց են կացնում "Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում" գիտաժողով (Երևան, Հայաստան): Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ www.stcc.am կայքում, իսկ հարցերի դեպքում գրել stc@asnet.am հասցեով

ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան և Մխիթարյան միաբանությունը 2018թ. հոկտեմբերի 19-ին Երևանում կազմակերպում են «Բազմավէպ» հայագիտական հանդեսի 175-ամյակին նվիրված գիտաժողով:

2018թ.-ի հոկտեմբերի 22–24-ը ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտը, Հայկական Մաթեմատիկական միությունը անց են կացնում ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով (Երևան, Հայաստան): Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://math.sci.am/conference/djrbashian-100 կայքում

«Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհուրդը, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտը և ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Արևելագիտության ամբիոնը կազմակերպում են «Չինաստան-Եվրասիա» միջազգային գիտաժողովը, որը տեղի կունենա 2018թ. հոկտեմբերի 26-ից-27-ը Երևան քաղաքում (orient.sci.am, chinastan.org)։

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտը 2018 թ. նոյեմբերի 15-ին կազմակերպում է գիտաժողով նվիրված UNESCO-ի հռչակած փիլիսոփայության միջազգային օրվան

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտը 2018 թ. նոյեմբերի 14-ին կազմակերպում է «Հումանիտար և հասարակական գիտությունները ակադեմիական համակարգում» թեմայով գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ 75-ամյակին

ՀՀ 2018 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական միջոցառումների ցանկ

ՀՀ 2018 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորման երաշխավորված երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ

Հրապարակումներ մամուլում
18/09/2018
Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան և Հայաստանում աստղագիտության օրն է
panorama.am
18/09/2018
Առանց մեծերի դժվար է, առանց հույսի՝ անհնար. այսօր Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրն է
haydzayn.am
17/09/2018
Առաջընթաց և հայտնագործություններ ունենալու համար պետք է խիզախություն դրսևորել. Արայիկ Հարությունյան
nt.am
11/09/2018
Դադարեցվել է ատենախոսությունների պաշպանության ընդունելու գործընթացը․ կուսումնասիրվեն մասնագիտական խորհուրդները
hetq.am
10/09/2018
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН
golosarmenii.am
26/07/2018
Ակադեմիան խանութ չէ, որ այսօր բացես, վաղը՝ փակես. Ռադիկ Մարտիրոսյանը՝ նախարար Հարությունյանի հայտարարության մասին
haydzayn.am
Կայքը հաճախել են
1 578 579

անգամ սկսած 01.01.2005թ.
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀՀ ԳԱԱ լոգոտիպ (սև, կապույտ)
Դեպի վեր Կայքը վերջին անգամ թարմացվել է՝  15:46, 24/09/2018 Դեպի վեր
Գլխավոր էջ - Ակադեմիայի մասին - Կազմակերպություններ - Անդամներ - Կապ մեզ հետ - Կառուցվածք - Բաժանմունքներ
Նախագահության անդամներ - Փաստաթղթեր - Նորություններ - Գիտաժողովներ - Բոլոր հրապարակումները մամուլում
Բոլոր հայտարարությունները - Լուսանկարներ - «Գիտություն» թերթ - Հիմնադրամներ - Հոբելյաններ - Հրատարակություններ
Վեբ ռեսուրսներ - Այլ ակադեմիաներ - Համալսարաններ
Լինդաույում Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի հետ հանդիպում - Կայքի քարտեզ
© Copyright 1998-2018, Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Կայքը պատրաստված է և սպասարկվում է Հայաստանի ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանցի կողմից (ASNET-AM)
Հարցերի կամ առաջարկությունների համար կարող եք գրել webmaster {[ at ]} sci.am էլեկտրոնային փոստին: