Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Մկրտչյան Ֆերդինանդ Անուշավանի
Մասնագիտացում՝ Բարդ ինֆորմացիոն համակարգեր
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 12/07/1947
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 2014
Պետություն՝ Ռուսաստանի Դաշնություն
Հեռ.՝ (+7 496) 564 74 58
Ֆաքս՝ (+7 496) 565 24 07
Էլեկտրոնային փոստ՝ ferd47 {[ at ]} mail.ru, ferd {[ at ]} ms.ire.rssi.ru
Կրթություն

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պաշտոններ

ՌԳԱ Վ.Ա. Կոտելնիովի անվան Ռադիոտեխնիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտ. աշխատող