Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Հարությունով Վլադիմիր Սերգեյի
Մասնագիտացում՝ Քիմիական ֆիզիկա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 06/06/1946
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.12. 2011
Պետություն՝ ՌԴ
Հասցե՝ 119991, Մոսկվա, Կոսիգինի 4
Հեռ.՝ (+495) 93 97 287
Էլեկտրոնային փոստ՝ arutyunov {[ at ]} center.chph.ras.ru
Կրթություն

Ք.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Պաշտոններ

ՌԳԱ Ն.Ն.Սեմյոնովի անվ. Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ, Ի.Մ. Գուբկինի անվ. Նավթի և գազի ՌՊՀ ամբիոնի պրոֆեսոր