Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Պողոսյան Արշակ Ստեփանի
Մասնագիտացում՝ Կիսահաղորդչային էլեկտոնիկա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 10/09/1949
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.12.2011
Պետություն՝ Գերմանիա
Հեռ.՝ + (49) 246 1612605
Ֆաքս՝ + (49) 241 600953235
Էլեկտրոնային փոստ՝ a.poghossian {[ at ]} fz-juelich.de
Կրթություն

Ֆիզիկա մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր

Պաշտոններ

Կիրառական գիտ. Աախենի համալ. Նանո- և Բիոտեխնոլոգիաների ինստիտուտի ԴՆԹ Սենսորների և Նանոստրուկտուրաների լաբորատորիայի վարիչ