Անդամներ / Վախճանված արտասահմանյան անդամներ
Հարությունով Սերգեյ Ալեքսանդրի
Մասնագիտացում՝ Ազգագրություն
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 01/07/1932
Մահվան ամսաթիվ՝ 21/12/2023
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Կրթություն

Պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԳԱ թղթ. անդամ

Պաշտոններ

ՌԳԱ ազգագրության և մարդաբանության ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ