Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Թոսունյան Գարեգին Աշոտի
Մասնագիտացում՝ Իրավագիտություն
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 14/05/1955
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Հեռ.՝ (+7 495) 691 66 30
Ֆաքս՝ (+7 495) 691 66 66
Էլեկտրոնային փոստ՝ president {[ at ]} arb.ru
Կրթություն

Իրավ.գ.դ., պրոֆեսոր

Պաշտոններ

Ռուսաստանի բանկերի ասոցիացիայի պրեզիդենտ