Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Գևորգյան (Կևորկեան) Ռեյմոն (Հարություն)
Մասնագիտացում՝ Պատմություն
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 22/02/1953
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ Ֆրանսիա
Հեռ.՝ 01 45 24 72 77
Ֆաքս՝ 01 40 50 88 09
Էլեկտրոնային փոստ՝ rhkevorkian {[ at ]} wanadoo.fr
Կրթություն

Պ.գ.դ, պրոֆեսոր

Պաշտոններ

Փարիզ-8 Սեն Դենի համալսարանի Աշխարհաքաղաքականության ֆրանսիական ինստիտուտի տնօրեն, Նուբարյան գրադարանի տնօրեն

Այլ կազմակերպությունների անդամակցություն

Աշխարհագրական ընկերություն (Փարիզ), Հայկական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցություն