Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Օհանյան Պասկուալ
Մասնագիտացում՝ Պատմություն
Ծննդավայր՝ ք. Թուրքիա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 1923
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ, պատվավոր դոկտոր