«Գիտության աշխարհում» հանդես
2020  
N4, 2020 «Գիտության աշխարհում» հանդես N4, 2020թ.