Трибуна молодого ученого
Սիրանուշ Փարսադանյան

«Աշխատանքում հիմնավորելու ենք, որ այս հետազոտությունը կարևոր է և՛ հայագիտության զարգացման առումով, և՛ եվրոպական հետաքրքրվածության»

Սիրանուշ Փարսադանյանը ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Հայ նոր գրականության բաժնի գիտաշխատող [1] է։ Վերջին տարիներին հետազոտություն է իրականացրել ՀՀ Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրով, որի ղեկավարի հետ համատեղությամբ հոդվածներ են հրապարակել Web of Science [2] գիտատեղեկատվական շտեմարանում ընդգրկված ամսագրում։ Արդյունքում փորձառությունը բավարարել է ինստիտուտի ևս մեկ երիտասարդ գիտական կադրի հետ մասին գիտական խումբ կազմելուն և Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրով հայտարարված «Հասարակական, հայագիտական և հումանիտար ոլորտներում հետազոտությունների» մրցույթին դիմելուն։ Մրցույթում հաջողություն են գրանցել և ներկայում ծրագրի շահառու [3] են․

- Մրցույթում շահել ենք «Հայկական լեգենդների գերմանական գրառումները և մեկնաբանությունները» թեմայով։ Այս աշխատանքը կարող է դառնալ բնագրային, աղբյուրագիտական հիմք, որի շնորհիվ կկատարվեն հարցի վերաբերյալ տեսական բոլոր ուսումնասիրությունները։ Հետազոտությունը կմեծացնի նաև միջազգային հետաքրքրությունը հայկական թեմաներով եվրոպական, մասնավորապես գերմանական ստեղծագործությունների նկատմամբ՝ լուսաբանելով դրանց ստեղծման և տարածման մշակութային պատճառները: Ես և խմբի մյուս կատարող անդամը տիրապետում ենք գերմաներենին [4]։ Դա հնարավորություն է տալիս միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարանների ամսագրերում ընդգրկված գերմաներեն հոդվածները ևս ներառելու հետազոտության նյութի մեջ։ 

- Ի՞նչ կարծիք կարող եք հայտնել "Scopus" [5], "Web of science" [6]  գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ընդգրկված պարբերականների հոդվածների ուսումնասիրության վերաբերյալ:

- Ուսումնասիրությունը և այնտեղ տպագրվելը կարևոր են երկու տեսանկյունից: Նախ ծանոթանում ենք արտերկրի մեր գործընկերների գիտական  նորամուծություններին: Այնուհետև տվյալ գիտատեղեկատվական շտեմարաններում տպագրվելով՝ մեր գիտական միտքը կարող ենք հասանելի դարձնել միջազգային գիտական հանրությանը, ստեղծել նոր կապեր և դրանք ծառայեցնել ի նպաստ հայագիտության զարգացման: Այս նպատակով առաջնային է քայլեր ձեռնարկելը գիտաչափական շտեմարաններում ընդգրկված պարբերականների հոդվածներն ուսումնասիրելու, մեր գիտական աշխատանքներում հղումներ կատարելու, կապեր ստեղծելու և ապա հոդվածներ տպագրելու ուղղությամբ [7]:

- Ձեր թեմայի շրջանակներում "Scopus"-ի պարբերականներում հրապարկվող ո՞ր հեղինակի հոդվածներին եք անհրաժեշտ համարում ծանոթանալ և հետագա աշխատանքներում հղումներ անել: 

- Ուսումնասիրում ենք մեր հետազոտական թեմային առնչվող հոդվածները, ծանոթանում ենք միջազգային գործընկերների տեսական մտքին, առաջ քաշած դրույթներին: Միևնույն ժամանակ, դեռևս չենք հստակեցրել, թե որ հեղինակի որ հոդվածներին հղում կտանք մեր գիտական արդյունքներն ամփոփող հոդվածներում, քանի որ դեռևս հայկական լեգենդների գերմաներեն գրառումների մատենագիտության ցանկն ենք կազմում և ներկա փուլում զբաղված ենք նյութի հավաքման աշխատանքով: 

- Ի՞նչ հետազոտական խմբով եք շահել մրցույթում: 

-Աշխատանքը կատարում ենք հետազոտական փոքր խմբով՝ Գրականության ինստիտուտի ասպիրանտ Թերեզա Թադևոսյանի հետ: Վստահ ենք, որ առաջիկայում գոհացնող արդյունքներ կունենանք:

- Ի՞նչ աշխատանք եք նախատեսել հետազոտության ընթացքում։  

- Հետազոտական աշխատանքում մի կողմից խնդիր ենք դրել ցույց տալու, թե ինչպիսի տարբերակներով են նույն զրույցներն ու լեգենդներն արտահայտվել հայ և գերմանացի հեղինակների ստեղծագործություններում և ինչ մշակումների են ենթարկվել: Մյուս կողմից նպատակ ունենք ցույց տալու, թե հայկական լեգենդները, գերմանական ուղեգրողների կողմից գրառվելով, ինչ արժևորման ու բնորոշումների են ենթարկվել: Դրանք կազմել են միայն իրենց ուղեգրությունների մաս, թե նաև երկրորդ կյանք են ստացել՝ օգտագործվելով գերմանական գրականության և բանագիտության մեջ: Աշխատանքում պետք է հիմնավորվի, որ այս հետազոտությունը կարևոր է և՛ հայագիտության զարգացման  առումով, և՛ եվրոպական հետաքրքրվածության: 

- Ո՞րն է Ձեր կանխատեսած առաջանցիկ քայլն այս աշխատանքի շնորհիվ։  

- Ուսումնասիրությունը կարևոր է գրական կապերի վերհանման տեսանկյունից։  Նախ՝ ցույց տալու հայկական լեգենդների ունեցած ազդեցությունը գերմանական գրականության վրա, վեր հանելու գրական փոխառնչությունները։ Շարունակելով՝ պարզելու ինչպես են հայկական ավանդությունները ինքնուրույն զարգացում ապրել և նոր ստեղծագործություններով շարունակվել գերմանական գրականության շրջանակում՝ հասնելով անգամ նոր շրջանի գրականություն: Այս հարցերը ենթադրում են գիտական փոխգործակցություն:  

Հղումներ

  1. "Аcademia.edu" հարթակում Սիրանուշ Փարսադանյանի հոդվածների շարքը՝ https://independent.academia.edu/SiranushParsadanyan։
  2. "Web of Science" գիտատեղեկատվական շտեմարանում Սիրանուշ Փարսադանյանի հոդվածների շարքը՝ https://www.webofscience.com/wos/author
  3. ԵԳԱԾ «Հասարակական, հայագիտական և հումանիտար ոլորտներում հետազոտությունների» մրցույթի շահառուների ցանկը՝ https://drive.google.com/file/։
  4. Սիրանուշ Փարսադանյան, Վոլֆգանգ Բորխերտի «Հացը» պատմվածքների ժողովածույի հայերեն թարգմանության մասին՝ https://www.aravot.am/2021/07/08/։  
  5. "Scopus" գիտատեղեկատվական շտեմարանում ընդգրկված ամսագրեր` https://www.scopus.com/sources.uri։ 
  6. "Web of Science" գիտատեղեկատվական շտեմարանում ամսագրերի որոնման հարթակ՝ https://mjl.clarivate.com/home։  
  7. "Scimago"-ն ընդգրկում է սկսած 1996 թ.-ից "Scopus" տվյալների բազայում թվարկված ամսագրերի արխիվը: Հղումով գրականագիտական հանդեսներն են՝ https://www.scimagojr.com/journalrank:

Հերմինե Օհանյան