Трибуна молодого ученого
Նելլի Կարապետյան

«Լեզուների իմացությունը՝ գիտության ոլորտում կայանալու գրավական»

   «Ծանոթանալով մրցույթի կարգին և պահանջներին՝ որոշեցի առանց ժամանակ կորցնելու պատրաստվել TOEFL քննությանը և անպայման դիմել»,- խոսքը Գիտության կոմիտեի անցկացրած «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2021» մրցույթի մասին է: ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտ Նելլի Կարապետյանը մրցույթում հաղթողներից է: Իրականացնում է «Դպրոցը ժամանակակից Հայաստանի սոցիալ-մշակութային տարածքում» թեման։
   Ըստ 2-րդ ենթածրագրի, որին դիմել էր Նելլի Կարապետյանը, պահանջվում էր TOEFL-ի [1] հավաստագիր նվազագույնը 79 միավորով. «Անգլերենի իմացության B2 մակարդակով կարողացա հավաքել 85 միավոր։ Ռուսերենի առումով ծրագիրը չէր ենթադրում որևէ պայման, բայց ինքս կարևորում եմ լեզուների իմացությունը: Գիտեմ ռուսերեն, իսկ սկսնակի մակարդակի՝ նաև իտալերեն: Մասնագիտական գրականությանը հաղորդակից լինելու առումով անհրաժեշտ է»։

   Թեմայի ընտրությունը իրենն է: Մասնագիտական հետաքրքրություններն են ոչֆորմալ կրթության առանձնահատկությունները և Կրթության սոցիալ-մշակութային ասպեկտները գյուղական համայնքներում: Կրթության ոլորտի հետ կապված իր հետաքրքրությունները գալիս են դեռ բակալավրի տարիներից (կուրսային, դիպլոմային)։ Այն նաև իր դիսերտացիայի թեման է։
   Ժամանակակից միջնակարգ դպրոցը սոցիալ-մշակութային համատեքստում։ Ուսումնասիրությունը վերաբերում է գյուղական համայնքների դպրոցներին: Լինելով կրթական համակարգի հիմնարար ինստիտուտ՝ դպրոցը սոցիալական կարևորագույն միավոր է։ Հետազոտության խնդիրն է պարզելու կրթական համակարգի և սոցիալական միջավայրի փոխազդեցության ուղիները, հասկանալու դպրոց-համայնք հարաբերությունները: Հասկանալով ուսուցիչ-աշակերտ, ուսուցիչ-ծնող հարաբերությունների սոցիալական ու մշակութային ասպեկտներն ու գործոնները՝ փորձ է արվելու դրանք դիտարկել սոցիոքաղաքական իրավիճակների/ռեժիմների և դրանց փոփոխման համատեքստում։
   Նելլի Կարապետյան. «Արդյունքում ենթադրվում է պատասխանել մի շարք հետազոտական հիմնահարցերի: Կարևոր հարցերից է, թե ինչպես փոփոխվող քաղաքական ռեժիմները կարող են ազդել դպրոցի և կրթության սոցիոմշակութային դերի վրա»:

   Նախասիրությունները: Գիտելիքները զարգացնելու համար որպես կամավոր աշխատել է պետական թանգարաններում: Զբաղվել է նաև թարգմանչական գործով: Ներկայում  աշխատում է Հայաստանի պատմության թանգարանում. գիտաշխատող-ֆոնդապահ է:
   Նելլի Կարապետյանի գիտական ղեկավարն է պատմական գիտությունների թեկնածու Յուլիա Անտոնյանը: Գիտական հետաքրքրությունն է Կրոնի մարդաբանությունը [2]: Մասնակցել է բազմաթիվ տեղական ու միջազգային գիտաժողովների: Դասախոսել է Մադրիդի, Զալցբուրգի, Ֆրիբուրգի, Յենայի համալսարաններում և Թբիլիսիի Իլիայի անվան համալսարանում՝ գերմանացի ուսանողների համար կազմակերպված ամառային դպրոցում (2017): Հրապարակել է 40 ավելի հոդված երեք լեզվով։ Մրցույթի [3] վերաբերյալ հայտարարության մասին իր ուսանողին տեղեկացրել է հենց նա:
   Նելլի Կարապետյան. «Ծրագրի պահանջներում պարտադիր համապատասխանության կետեր կան նաև գիտական ղեկավարի համար, ով առաջնահերթ պետք է ունենա հրապարակված հոդվածներ ազդեցության գործակից ունեցող հեղինակավոր ամսագրերում: Այսպիսի ղեկավարը փորձառո՛ւ մասնագետ է, ով կարող է ուղղություն ցույց տալ այնտեղ, որտեղ դժվարությունների ես հանդիպում»։

   Հատկանշական է, որ հաջորդող երկու տարիների ընթացքում Նելլի Կարապետյանը պետք է հրապարակի 3-4 գիտական հոդվածներ, մասնակցի 1-2 գիտաժողովների: Լեզուների իմացությունը հնարավորություն կտա նրան հետազոտությունների արդյունքները արտասահմանյան գիտական ամսագրերում ներկայացնելու համար։ Ծրագրի պահանջներից է նաև գիտահանրամատչելի նյութերի պատրաստումն ու հրապարակումը: Նպատակը գիտական արդյունքի հանրայնացումն է: 

   Ծանոթագրություններ

    Հերմինե Օհանյան