Հայտարարություններ / Պահոց
Սույն թվականի սեպտեմբերի 22-24-ը ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտը կազմակերպում է հանրապետական գիտաժողով "ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները" վերնագրով

Սույն թվականի սեպտեմբերի 22-24-ը ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտը կազմակերպում է հանրապետական գիտաժողով՝ ՙՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները՚ վերնագրով