Հայտարարություններ / Պահոց
Հոկտեմբերի 8-ից 10-ը ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնն անց է կացնում 8-րդ միջազգային գիտաժողովը` "Շիրակի պատմա-մշակութային ժառանգությունը"