News
22/03/2022
ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ մի շարք պաշտոնների համար
 1. Կենդանաբանության ինստիտուտի ղեկավար
 2. Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ղեկավար

Կենդանաբանության ինստիտուտ

 1. Ողնաշարավոր կենդանիների կենդանաբանության լաբորատորիայի վարիչ
 2. Միջատաբանության և բնահողի կենդանաբանության լաբորատորիայի վարիչ
 3. Փորձարարական կենդանաբանության լաբորատորիայի վարիչ
 4. Մոլեկուլային մակաբուծաբանության լաբորատորիայի վարիչ
 5. Կենդանաբանության թանգարանի վարիչ 

Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ

 1. Հիդրոէկոլոգիայի բաժնի վարիչ
 2. Ջրակենսաբանության բաժնի վարիչ
 3. Ձկնաբանության բաժնի վարիչ
 4. Կիրառական հիդրոէկոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ

Հայտարարված պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմորդը պարտադիր պետք է ունենա համապատասխան մասնագիտությամբ գիտական աստիճան, գիտական գործունեություն ղեկավարելու և գիտական կադրեր պատրաստելու հմտություններ և փորձառություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. Դիմում կազմակերպության տնօրենի անունով
 2. Անձնագրի պատճենը
 3. Բարձրագույն կրթության, համապատասխան մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի դիպլոմի և կոչման վկայագրերի պատճեններ
 4. Հրատարակված գիտական աշխատությունների ցուցակ (հոդվածներ, գրքեր, մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ)
 5. Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ /լուսանկարով/
 6. Ինքնակենսագրություն (CV)
 7. Բնութագիր աշխատավայրից
 8. Տեղեկություններ (հաշվետվություն) 2017-2022թթ. գիտակազմակերպական գործունեության վերաբերյալ
 9. Տվյալ բնագավառի ստորաբաժանումը ղեկավարելու և զարգացնելու տեսլական:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը հայտարարության օրվանից 30 օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնել 0014, Երևան, Պարույր Սևակի 7, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ հասցեով:

Տեղեկությունների համար դիմել Կենտրոնի գիտքարտուղար Հ.Գ. Խաչատրյանին (+374) 10 28 16 01, 091 36 92 92 հեռախոսահամարներով:Website last updated on:  17:17, 21/05/2024

General Page - About Academy - Divisions - Organizations - Members - Contact us - COVID-19 - Structure - Presidium Members
Documents - Innovation Proposals - Publications - Funds - Conferences - Competitions - Photogallery - Videogallery - Web Resources
Other Academies - "Gitutyun" newspaper - "In the World of Science" Journal - Publications in Press - Notices - Anniversaries - Universities - News
Scientific Results - Diaspora Department presents - Young Scientist Tribune Our Honored Figures - Announcements - Lindau
Sitemap - Search