add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017Division of Armenology and Social Sciences

Institute of Archaeology and Ethnography

Founded in: 1959
Specialization: Archaeology, Ethnography, Ethno-sociology, Anthropology, Epigraphy
Director: Corr. member of NAS RA Pavel S. Avetisyan
Address: Yerevan 0025, Republic of Armenia, Charents Str.15,
Tel.: (+374 10) 556896
Fax: (+374 10) 556896
E-mail: info@iae.am
URL: http://iae.am/

Main Fields of Activity

 • archaeology
 • epigraphy
 • ethnography
 • ethnology
 • ethno-sociology
 • folkloristics
 • physical anthropology


 • Main Results

 • Formation of Armenian school of material and non-material cultural heritage studies.
 • Formation and development of source basis for study of history of Armenian material and spiritual culture in ancient and medieval times.
 • Discovery and description of Stone Age, 7th-1st millennia BC archaeological cultures, as well as developments of ancient societies, archaeological reflections of ancient state formations, multi-layered niveaus of Armenian material and spiritual culture of Classical and Christian periods.
 • Excavations and investigations of hundreds of sites from Neolithic to Bronze Age, from the period of Van Kingdom to Classical times and Middle Ages.
 • Gathering, deciphering and interpretation of hundreds of epigraphic inscriptions from the Armenian Highland and Diaspora.
 • Investigation of Armenian economic life and habits, ethnographic reflections of material and spiritual life, traditional and modern social relations, folks’ transport, beliefs, cult and ritual.
 • Recording, investigation and publication of a great deal of material on different folkloristic genres, essential researches in spheres of Armenian mythology and folklore.
 • Publication of many monographs as well as periodicals such as «Archaeological excavations in Armenia» (23 volumes), «Archaeological Sites of Armenia» (21 volumes), «Corpus of Armenian Epigraphy» (9 volumes), “Armenian Folk Tales” (17 volumes), «Armenian Ethnography and Folkloristics» (26 volumes).


 • News


  Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


  ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


  On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


  On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


  On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017  Publications in Press

  This site has been visited
  2 091 624
  times since 01.01.2005


  ipv6 ready

  Last Update: 15:26:50 15/02/2017

  Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am