add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
May 25, 2016
Գլխավոր
Մեր մասին
Կազմակերպություններ
Նախագահություն
Անդամներ
ԳԶ Հիմնադրամ
Կապ մեզ հետ
Նորություններ
Կոնֆերանսներ
Գրանտեր
Նորությունների արխիվ
Հրատարակություններ
Փաստաթղթեր
Ֆոտոնկարներ
Հոբելյաններ
«Գիտություն» թերթ
Վեբ աղբյուրներ
ՀՀ ԳԱԱ ռեսուրսները
Ակադեմիաներ
Ֆոնդեր
EU H2020 NIP
Համալսարաններ
Կազմակերպություններ
ASNET.AM ՀՀ ԳԱԱ - կոմպյուտերային ցանց
Հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
Հայաստան
Հայաստանի ակնարկ

Հայաստանը միանում է Horizon 2020-ին ԵՄ-ի հետ հետազոտության և նորարարության բնագավառում աշխատելու նպատակով

Ապրիլի 28-ից 29-ը ՀՀ ԳԱԱ-ում կայացավ "Գիտության և տեխնոլոգիայի մերձեցում" խորագրով գիտաժողով

Մայիսի 4-ից 6-ը ՀՀ ԳԱԱ-ում կայացավ "Միկրոալիքային և տերրահերցային տեխնոլոգիաներ, ֆոտոնիքս և անլար հաղորդակցություններ" խորագրով միջազգային գիտաժողովը IRPhE'2016«Գիտություն» թերթ
Մայիս 2016Մեր մասին

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան /1993 թվականից՝ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա/ հիմնադրվել է 1943թ. նոյեմբերի 10-ին՝ 1935 թվականից գործող ԽՍՀՄ հայկական մասնաճյուղի /ԱրմՖԱՆ/ հիման վրա:
Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի առաջին հիմնադիրներից մեկը և պրեզիդենտն էր ԽՍՀՄ ԳԱ և Հայաստանի ԳԱ իսկական անդամ Հովսեփ Օրբելին, իսկ 1947-1993 թթ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ և Հայաստանի ԳԱ իսկական անդամ Վիկտոր Համբարձումյանը: 1993-2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ-ն ղեկավարել է ակադեմիկոս Ֆադեյ Սարգսյանը: 2006թ. մայիսի 17-ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտ է ընտրվել ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը:
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան ՀՀ բարձրագույն գիտական ինքնակառավարվող պետական հաստատություն է, որը միավորում է ԳԱԱ անդամներին և ԳԱԱ համակարգի գիտական հաստատությունների, հիմնարկների և ձեռնարկությունների աշխատողներին:

ԳԱԱ-ն կազմակերպում և իրականացնում է հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ, համակարգում հանրապետությունում կատարվող հիմնարար հետազոտությունները: ԳԱԱ-ն Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն մարմինների պաշտոնական գիտական խորհրդականն է:

ԳԱԱ-ի ֆինանսավորման աղբյուրը պետական բյուջեն է, լրացուցիչ աղբյուր են պետական և մասնավոր հիմնադրամներից հատկացվող միջոցները, ինչպես նաև հանրապետության և այլ պետությունների պատվիրատուների հետ կնքված պայմանագրերից ստացվող գումարները:

ՀՀ ԳԱԱ-ն, որպես պետական գիտական հաստատություն, գիտահետազոտական ինստիտուտների, նրանց հավասարեցված հաստատությունների, օժանդակ ծառայությունների և կառավարման մարմնի՝ նախագահության միասնությունն է: ՀՀ ԳԱԱ-ն միավորում է 34-ից ավելի գիտական ինստիտուտներ, հաստատություններ, ձեռնարկություններ և այլ կազմակերպություններ: ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունն ունի,
ըստ գիտության բնագավառների, գիտությունների հինգ բաժանմունք՝

 • մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունք,
 • ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունք,
 • բնական գիտությունների բաժանմունք,
 • քիմիական և երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք,
 • հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք:

  Որոշ ինստիտուտներ ունեն փորձարարական գործարաններ, փորձակայաններ, հատուկ կոնստրուկտորական բյուրոներ, բուսաբանական այգիներ և այլն:
  Նախագահությանն առընթեր գործում են՝ Հիմնակազմ գիտական գրադարանը, Գիտական տեղեկատվության կենտրոնը, Միջազգային գիտակրթական կենտրոնը, ՙԳիտություն՚ հրատարակչական-արտադրական միավորումը, տպարանը, ինչպես նաև օժանդակ ծառայություններ:

  ՀՀ ԳԱԱ նախագահությանն առընթեր գործում են գիտական հանձնաժողովներ և խորհուրդներ /գիտահրատարակչական խորհուրդ, հաշվողական տեխնիկայի հանձնաժողով, էներգետիկայի պրոբլեմային գիտական խորհուրդ, Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով/, իսկ գիտությունների բաժանմունքներում, ըստ գիտական ուղղությունների՝ գիտական խորհուրդներ:

  Կառավարման համակարգը

  ՀՀ ԳԱԱ կառավարման բարձրագույն մարմինը ակադեմիայի ընդհանուր ժողովն է, որն ընդգրկում է ակադեմիայի իսկական անդամներին, թղթակից անդամներին և գիտական կազմակերպությունների տնօրեններին: Ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ ԱԱ կառավարման կոլեգիալ մարմինը ԳԱԱ նախագահությունն է՝ բաղկացած 15 անդամներից, իսկ նախագահության նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում՝ նախագահության բյուրոն:
  ՀՀ ԳԱԱ բաժանմունքների կոլեգիալ ղեկավար մարմիններն են բաժանմունքի ընդհանուր ժողովը և բաժանմունքի բյուրոն: ՀՀ ԳԱԱ պրեզիդենտը, փոխպրեզիդը՝ ակադեմիկոս-քարտուղարները իրականացնում են ԳԱԱ գործունեության ընդհանուր և օպերատիվ ղեկավարումը: :

  ՀՀ ԳԱԱ անձնակազմը

  Ակադեմիայի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը 4000-ից ավելին է, այդ թվում 53 ակադեմիկոս, 57 թղթակից անդամ, 330 գիտության դոկտոր, 1105 գիտության թեկնածու: Ակադեմիայի կազմում ընդգրկված են նաև 4 պատվավոր անդամ, 122 արտասահմանյան անդամ և 52 պատվավոր դոկտոր: ՀՀ ԳԱԱ անդամների ընտրությունն անց է կացվում, որպես կանոն, ոչ ուշ, քան 3 տարին մեկ անգամ, ՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր ժողովում:

  Միջազգային գիտական համագործակցություն

  ՀՀ ԳԱԱ-ն գիտական համագործակցության պայմանագրեր ունի Ռուսաստանի, Վրաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի, Թուրքմենիայի, Հունգարիայի, Չինաստանի գիտությունների ակադեմիաների, Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական Ընկերության հետ:
  Համակարգի գիտահետազոտական ինստիտուտները գիտական համագործակցության լայն կապեր ունեն ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդեռլանդների, Իսրայելի, Պարսկաստանի, Կիպրոսի, Մեքսիկայի և այլ երկրների գիտական կենտրոնների հետ: ՀՀ ԳԱԱ գիտնականները մասնակցում են միջազգային մի շարք հիմնադրամների և այլ կազմակերպությունների գիտական ծրագրերին:

  ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատարակչական-արտադրական միավորումը տարեկան հրատարակում է շուրջ 30 մենագրություններ, աշխատությունների ժողովածուներ, գիտական աշխատություններ և այլն: ԳԱԱ հրատարակում է 18 գիտական ամսագրեր՝

 • "ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Վ. Ս. Զաքարյան
 • "ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. գիտություններ Երկրի մասին" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ռ.Տ.Ջրբաշյան
 • "ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. մաթեմատիկա" - գլխ. խմբ.՝ թղթ. անդամ Ա.Ա.Սահակյան
 • Մաթեմատիկայի հայկական հանդես - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Հ.Բ.Ներսիսյան
 • "ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. մեխանիկա" - գլխ. խմբ.՝ թղթ. անդամ Ա.Ս.Ավետիսյան
 • "ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. ֆիզիկա" - պատ. խմբ.՝ ակադ. Վ.Մ.Հարությունյան
 • Ֆիզիկայի հայկական հանդես - պատ. խմբ.՝ ակադ. Վ.Մ.Հարությունյան
 • ՀՀ ԳԱԱ և ՀՊՃՀ տեղեկագիր. տեխնիկական գիտությունների սերիա" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ռ.Մ. Մարտիրոսյան
 • "Հայաստանի քիմիական հանդես" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ա.Ս.Սաղիյան
 • "Հայաստանի կենսաբանական հանդես" - գլխ. խմբ.՝ թղթ. անդամ Է.Ս.Գևորգյան
 • "Հայաստանի բժշկագիտություն" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Յու.Թ. Ալեքսանյան
 • "Պատմաբանասիրական հանդես" - գլխ. խմբ.՝ թղթ. անդամ Ս.Բ.Հարությունյան
 • "Լրաբեր հասարակական գիտությունների" - գլխ. խմբ.՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Խառատյան
 • "Աստղաֆիզիկա" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Դ.Մ.Սեդրակյան
 • "Նեյրոքիմիա" - գլխ. խմբ.՝ կ.գ.դ. Մ.Ի.Աղաջանով
 • "Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր" - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ա.Ա.Շահինյան
 • ԳԱԱ լույս է ընծայում թերթ "Գիտություն"
 • "Գիտության աշխարհում"- գլխ. խմբ.՝ ակադ. Է.Մ.Ղազարյան:
 • Նորություններ


  Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտության զարգացման հիմնադրամը (ՀՀ ԳԱԱ ԳԶՀ) հայտարարում է "Լավագույն միջդիսցիպլինար գիտական աշխատանք-2016" մրցույթ: Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև մայիսի 16-ը ժամը 18:00


  2016թ.-ի մայիսի 18-ին ժ.12-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում տեղի կունենա լսում-քննարկումներ “Արևային ֆոտովոլտային էներգետիկայի զարգացման նոր միտումներ” թեմայով


  7ՇԾ-ի IncoNet EaP /Գիտատեխնոլոգիական և նորարական միջազգային համագործակցության ցանց Արևելյան գործընկերության երկրների համար/ նախագծի շրջանակներում ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան երկարացնում է գործուղման դրամաշնորհների մրցույթի ժամկետը “Գաղափարների տոնավաճառ” (Brokerage Event) միջոցառումներին մասնակցելու համար` կլիմայի փոփոխություն, էներգետիկա և առողջապահություն ուղղություններով


  ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը և Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը 2016թ.-ի մայիսի 19-20-ը հրավիրում են միջազգային գիտաժողով "Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց" թեմայով, որը տեղի կունենա Երևանում` ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում


  ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքը և Երևանի պետական համալսարանը 2016 թ. հուլիսի 15-16-ին Երևանում կազմակերպում են գիտաժողով` "Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը" խորագրով


  ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը 2016թ. սեպտեմբերի 23-25-ը Գյումրիում գումարում է “Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը” 9-րդ միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին


  2016 թ.-ի սեպտեմբերի 26-28-ը ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը (ՀՀ, Երևան) կազմակերպում է երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով "Կյանքի մասին գիտությունների զարգացման նոր միտումներ" թեմայով  Այս կայքը հաճախել են 4031333 անգամ սկսած 01.01.2005


  ipv6 ready  Վերջին թարմացումը` 16:36:04 16/05/2016

  Site is supported by Academical Scientific Network of Armenia, 1998-2016. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am(New)