add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
March 25, 2017
General
General page
About Academy
Organizations
Presidium Members
Members
SD Foundation
Contacts
Information
Conferences
Grants
Announcements archive
Publications in Press archive
News
Documents
Photogallery
Anniversaries
Publications
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Web Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET-AM - NAS RA Computer Network
Fundamental Scientific Library
International Scientific Educational Center of NAS RA
Armenia
Review of Armenia


"Gitutyun" newspaper
N304
March 2017National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

Armenian Academy of Sciences (since 1993 - the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia) was founded on 10 November 1943 on the basis of the USSR Academy of Sciences' Armenian Branch, organized in 1935.
One of the founders and the first President of NAS RA was Full Member of the USSR and Armenian Academy of Sciences Prof. Hovsep Orbeli. During 1947-1993 the President of NAS RA was Prof. Victor Ambartsumian, Full Member of the USSR and Armenian Academies of Sciences. During 1993-2006 the President of NAS was academician Fadey Sargsian. Since 2006 the President of NAS RA is academician Radik Martirosyan.

NAS RA is a highest state scientific self-governing organization which unites NAS Members and scientific staff of affiliated scientific and research institutions. The Academy promotes and carries out fundamental and applied research in different scientific fields, as well as coordinates research carried out throughout Armenia. NAS RA is an official scientific consultant to the highest Governing Bodies of Armenia.

Latest News
24/03/2017
Կյանքից հեռացավ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանը
23/03/2017
Ջրի համաշխարհային օրը` ՀՀ ԳԱԱ-ում
22/03/2017
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում միաձայն վերընտրվեց ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը
22/03/2017
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում միաձայն վերընտրվեց Վլադիմիր Սահակյանը
17/03/2017
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանն ամփոփեց ՀՀ ԳԱԱ-ի 2016թ-ի գործունեությունը ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովում
16/03/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ի Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունքն ամփոփեց 2016թ-ի գործունեության արդյունքները բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովում
16/03/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ի Բնական գիտությունների բաժանմունքն ամփոփեց 2016թ-ի գործունեության արդյունքները բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովում
16/03/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ի Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքն ամփոփեց 2016թ-ի գործունեության արդյունքները բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովում
NAS RA issues 18 scientific log-books:

Announcements


In the framework of IncoNet EaP Plus project National Academy of Sciences of RA announces call for networking grants for participation in Brokerage Events related to Horizon2020 as well as in Preparatory Meetings for the development of concrete project proposals for selected thematic calls within H2020


On April, 2017, the Institute of Molecular Biology NAS RA organizes the International Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions: Immunogenomics”


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 5th of May, 2017, in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


On 18-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Byurakan Astrophysical Observatory after V.A. Ambartsumian of NAS RA organize International Symposium "Star formation and star formation regions" in Byurakan. For more information see: http://www.bao.am


On 19-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and the Institute for Physical Research of NAS RA organize


On 25-28 September, 2017, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes 11th International Conference on "Computer Science and Information Technologies - CSIT-2017" (Yerevan, Armenia). For more information see: http://www.csit.am


On 25-29 September, 2017, the V International Conference on "Chemistry and Chemical Technologies" will be held in Yerevan, organized by the M.G. Manvelyan Institute of General and Inorganic Chemistry NAS RA and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA


Publications in Press

This site has been visited
1 132 886
times since 01.01.2005


ipv6 ready


Last Update: 14:22:52 24/03/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am