News
11/08/2021
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդեսի՝ 2021 թ. երկրորդ համարը

Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ գիտահանրամատչելի «Գիտության աշխարհում» հանդեսի՝ 2021 թ. երկրորդ համարը: