add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
Главная
Об Академии
Организации
Президиум
Члены НАН РА
Фонд РН
Контакты
Новости
Конференции
Гранты
Архив новостей
Архив публикаций в прессе
Архив пресс релизов
Публикации
Документы
Фотогаллерея
Юбилеи
Газета "Гитутюн"
Lindau Nobel Laureate Meeting
Веб ресурсы
Ресурсы НАН РА
Академии
Фонды
EU H2020 NIP
Университеты
Организации
ASNET.AM - Компьютерная сеть НАН РА
Фундаментальная научная библиотека
НАН РА Международный научно-образовательный центр
Армения
Обзор Армении

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

Новый элемент таблицы Менделеева оганессон с атомный числом 118 назван в честь академика Юрия Цолаковича Оганесяна

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

Поздравление НАН РА


Пресс Релизы

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
Ընդլայնվում է հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և կոմպյուտերագիտության բնագավառում


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ումГазета "Гитутюн"
Январь 2017Об Академии

Академия наук Армении (с 1993 г. Национальная академия наук РА) была организована 10 ноября 1943 г. на базе созданного в 1935 г. Армянского филиала АН СССР.
Одним из учредителей и первым президентом Академии наук Армении стал действительный член АН СССР и АН Армении Иосиф Абгарович Орбели. С 1947 по 1993 гг. президентом Академии был действительный член АН СССР и АН Армении Виктор Амазаспович Амбарцумян. С 1993 по 2006 гг. президентом Национальной академии наук РА являлся академик Фадей Тачатович Саркисян. 17 мая 2006 года президентом Национальной академии наук РА избран академик Радик Мартиросович Мартиросян.

Национальная академия наук РА является самоуправляемой государственной научной организацией, которая объединяет в своем составе членов Академии, а также всех научных сотрудников, работающих в научных учреждениях, организациях и на предприятиях Академии. НАН организует и осуществляет фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки, координирует проводимые в Республике фундаментальные исследования. НАН - официальный научный советник властей республики. Основным источником финансирования деятельности НАН является госбюджет, дополнительным источником служат средства из различных фондов, средства, получаемые от договоров, соглашений, контрактов с заказчиками республики и зарубежных стран.

Национальная академия наук как государственное научное учреждение объединяет в своем составе научно-исследовательские институты, приравненные к ним учреждения и орган правления - президиум НАН, включающий более 34 научных и других учреждений Президиум НАН структурно состоит из пяти отделений по областям наук:

 • Отделение математических и технических наук,
 • Отделение физики и астрофизики,
 • Отделение естественных наук,
 • Отделение химии и наук о земле,
 • Отделение арменоведения и общественных наук.

  Некоторые институты имеют экспериментальные заводы, станции, специальные конструкторские бюро, ботанические сады и т.д. При президиуме НАН РА действуют Фундаментальная научная библиотека. Международный научно-образовательный центр, Издательско-производственное объединение "Гитутюн", типография и др. В составе президиума действуют научные комиссии и советы (Научно-издательский совет, Проблемный научный совет по энергетике, Совет по международному научному сотрудничеству, Экспертная комиссия по охране озера Севан, Комиссия по вычислительной технике), а в отделениях - научные советы по соответствующим направлениям.

  Административная структура НАН РА

  Высшим органом НАН РА является Общее собрание, состоящее из академиков, членов-корреспондентов, директоров научных учреждений, не имеющих звания академика НАН, и выборных представителей институтов Академии. В период между сессиями Общего собрания руководство деятельностью Академии осуществляет президиум НАН, в состав которого входят 15 человек.

  Коллегиальным руководящим органом отделений Академии является Общее собрание и бюро отделения. Общее и оперативное руководство НАН осуществляется президентом, вице-президентом и академиками-секретарями отделений.

  Состав НАН РА

  Общая численность работающих в Академии составляет свыше 4100 человек, в т.ч. действительных членов НАН - 54, членов-корреспондентов - 58, докторов наук - около 360, кандидатов наук - около 1100. В состав Академии входят также 4 почетных академика, 136 иностранных членов, 52 почетных докторов. Выборы в члены НАН проводятся на Общем собрании, как правило, в 3 года раз.

  Международное научное сотрудничество

  Национальная академия наук активно развивает международное сотрудничество с научными организациями многих стран. НАН РА имеет двусторонние соглашения и программы по обмену с академиями Российской Федерации, Беларуси, Украины, Венгрии, Туркмении, Китая, с Королевским обществом Великобритании.

  Научно-исследовательские институты НАН имеют широкие научные связи с научными институтами и центрами США, Германии, Франции, Нидерландов, Израиля, Ирана, Кипра, Мексики и др. стран. НАН РА является членом Международнго совета научных союзов, Международной ассоциации академий наук, Межакадемической панели по международным связям, сотрудничает с Академиями наук стран Третьего мира. Научно-исследовательские институты НАН являются членами более 10 международных научных организаций.

  НАН РА издает 18 научных журналов:

 • Доклады НАН РА - гл. ред. акад. В.С. Закарян
 • Известия НАН РА. Науки о земле - гл. ред. акад. Р.Т.Джрбашян
 • Известия НАН РА. Математика - гл. ред. чл.-корр. А.А.Саакян
 • Армянский журнал математики - гл. ред. акад. А.Б. Нерсисян
 • Известия НАН РА. Механика - гл. ред. чл.-корр. А.С.Аветисян
 • Известия НАН РА. Физика - гл. ред. акад. В.М.Арутюнян
 • Армянский физический журнал - гл. ред. акад. В.М.Арутюнян
 • Известия НАН РА и ГИУА. Серия технических наук- гл. ред. акад. Р.М.Мартиросян
 • Химический журнал Армении - гл. ред. акад. А.С. Сагиян
 • Билогический журнал Армении - гл. ред. чл.-корр. Э.С.Геворкян
 • Медицинская наука Армении - гл. ред. акад. Ю.Т. Алексанян
 • Историко-филологический журнал - гл. ред. чл.-корр. С.В.Арутюнян
 • Вестник общественных наук - гл. ред. чл.-корр. А.А.Харатян
 • Астрофизика - гл. ред. акад. Д.М.Седракян
 • Электронный журнал “Естественные науки”- гл. ред. акад. А.А.Шагинян
 • Нейрохимия - гл. ред. д.б.н. М.И. Агаджанов
 • НАН РА издает газету "Гитутюн"
 • "В Мире Науки" - гл. ред. акад. Э.М. Казарян.
 • Новости


  21 февраля 2017 г. в рамках проекта IncoNet EaP Plus будет проведен веб-семинар посвященный программе Горизонт 2020 по направлениям энергетики и окружающей среды


  ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


  Институт Литературы имени М. Абегяна НАН РА организует республиканскую научную сессию, посвященную 150-летнего юбилея Нар-Доса, которая состоится в Ереване 1–го марта 2017 года


  10 марта 2017г. НАН РА Институт истории организует научную конференцию в Ереване, посвященной 90-летию академика НАН РА Г. Аветисяна


  Институт Литературы имени М. Абегяна НАН РА организует республиканскую научную сессию, посвященную 180-летнего юбилея Перча Прошяна, которая состоится в Ереване 3–го майа 2017 года


  5 июля 2017г. НАН РА Институт истории организует научную конференцию в Ереване, посвященной 90-летию академика НАН РА Г. Бартикяна


  НАН РА Институт истории организует научную сессию XXXVIII молодых научных работников НАН РА Института истории в Агверана от 7-9 июля 2017 года


  Институт Литературы имени М. Абегяна НАН РА организует республиканскую научную сессию молодых литератураведов, которая состоится в Ереване с 14-15 декабря 2017 года  Публикации в прессе

  с 01.01.2005г. сайт посещался
  2 094 017
  раз


  ipv6 ready

  Последнее обновление: 14:50:27 20/02/2017

  Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am