National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am
General Page About Academy Organisations Members Contact us
"Gitutyun" newspaper
N315 February 2018
N315
Structure
Divisions
Presidium Members
Documents
News
Conferences
All Publications in Press
All Announcements
Photogallery
"Gitutyun" newspaper
Funds
Anniversaries
Publications
Web Resources
Other Academies
Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
Institute of History
Institute of History
Division of Armenology and Social Sciences
Specialisation: Armenian history
Founded year: 1943
Director: Academician, Dr. of Hist. Sci., Professor
Ashot A. Melqonyan
Address: 24g Marshall Baghramian Ave., Yerevan 0019, Republic of Armenia
Phone number: (+374 10) 529263, (+374 10) 581931
Fax: (+374 10) 569281
E-mail: history {[ at ]} sci.am
Website: http://www.academhistory.am/
Main Fields of Activity

- The formation of the Armenian people in the Armenian Highland. The history of the ancient Armenian statehood
- The Medieval history of Armenia. History of the Armenian statehopd in Cilicia
- History of the Armenian Church
- The Armenian national-liberation movements
- The Armenian Question and the Genocide of the Armenians
- The history of Armenian press and public thought. The history of formation of the Armenian political streams and parties
- History of the Armenian Communities and Armenian Diaspora
- The demographic processes in Armenia.
- The History of the I (1918-1920), II (1920-1991) and III (1991-) Republic of Armenia, NKAO, NKR.
- History of the Armenian Communities and Armenian Diaspora
- The Armenian Historiography and Source Studies

Main Results

Publications:
Two-volumes of "The Minor Chronicles", multi-volume of "The Memorable Records of the Armenian Manuscripts", "The Armenian Code of laws”, collections of papers and documents on topics: the annexation of Eastern Armenia to Russia, the Armenian Genocide in the Ottoman Empire and the policy of the great states (in Arm., Rus., German.), the political history of the First Republic of Armenia, the History of Nagorno-Karabakh in 1917-1923, the participation of the Armenians in the Second World War, the Armenian-Russian, Armenian-Ukrainian, Armenian-Hungarian historical and cultural ties and etc., two-volumes of "History of the Armenian Settlements", the first volume of the "History of Armenian periodicals (XVIII-XIX centuries)"
- The achievements of the Armenian historians during the Soviet period were summarized in the eight-volume of "History of the Armenian people" (Yerevan, 1967-1984), published by the Institute of History. It was awarded the State Prize
- The achievements of the Armenian historians reached during the period of  independence, will be introduced  in the new academic edition of "The History of Armenian people", which is preparing for publication by the Institute of History of NAS RA (4 volumes, each includes two books and the English and Russian variants - each in one volume). In 2010 the first book of the third volume (second half of the XVII century - 1900) and the first book of the fourth volume (1918-1945) were published
- The Institute publishes the collection of the scientific articles "Questions of History of the Armenian people"

Latest Announcements
The annual general meeting of NAS RA covering the outcomes of research and scientific-organizational activities of the Academy for 2017 will be held on 28 March, 2018 at 10 am in the NAS RA meeting hall. The annual general meetings of the divisions of sciences will be held on 27 March at 10 am

On April 23-25, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course “R for bioinformatics - a beginner's guide”. The course objective is to introduce R computing language to students and scientists interested in data analysis and bioinformatics. Course covers basics of R data types, syntax and main/popular biological data analysis packages

On April 26-27, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course "Scientific programming in R". The course objective is to introduce participants with advanced statistical and machine learning techniques and approaches used in analysis of big biological data

On 7 May, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a round-table dedicated to the 200-th anniversary of the birth of Karl Marx

On May 20-25, 2018, Presidium of NAS RA, Institute of Mathematics of NAS RA, Institute for Informatics and Automation Problems NAS RA, Yerevan State University, University of South Florida, Yerevan Computer Research and Development Institute CJSC, Armenian Mathematical Union organize International Conference dedicated to the 90th Anniversary of Sergey Mergelyan (Yerevan, Armenia)

On 25-26 May, 2018, RA NAS Division of Armenology and Social Sciences, Yerevan State University, the Historians Association of Armenia, with the support of the Ministry of Diaspora are arranging an international conference entitled "Republic of Armenia-100" dedicated to the Centennial of the proclamation of independence of the Republic of Armenia and the May Heroic Battles

On May 27 – June 22, 2018, the Institute of Mathematics of NAS RA, Armenian Mathematical Union, Committee of Emil Artin Junior Prize in Mathematics, University of Bergen, Yerevan State University, American University of Armenia with the support of the Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, organize Emil Artin International Conference dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (Yerevan, Armenia)

On 7-8 June, 2018, the Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia organizes a conference devoted to the famous diplomat and merchant Manuk Bey Mirzayan (1769-1817) which will take place

On 14 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference «Humanities and Social Sciences within the academic framework» dedicated to 75th anniversary of the NAS RA

On 15 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference dedicated to UNESCO’s World Philosophy Day

The list of scientific events guaranteed for financing by State Budget for 2018

The list of young scientists’ schools guaranteed for financing by State Budget for 2018

Publications in Press
20/03/2018
Պետական հոգածությունը նախ և առաջ դրսևորվում է ֆինանսավորման ծավալներով. գիտնական
ankakh.com
06/03/2018
10 միլիոն դրամ՝ «Հովհաննես Թումանյան» գրական հանրագիտարանի պատրաստման համար
hetq.am
27/02/2018
Առանց գիտության զարգացման չենք կարող դառնալ զարգացած երկիր. Լևոն Թավադյան
ankakh.com
26/02/2018
Սպիտակի երկրաշարժից տուժած, բայց չհուսալքված հայ սեյսմաբանները
hetq.am
21/02/2018
Սերգեյ Բագրատյան. «Սա ի՞նչ նվաստացուցիչ վերաբերմունք է գիտնականի նկատմամբ»
aravot.am
21/02/2018
90 գիտնական դրամաշնորհներ ստացան գիտական հետազոտություններ իրականացնելու համար
aravot.am
This site has been visited
1 433 910

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  14:26, 22/03/2018 Top
General Page - About Academy - Organisations - Members - Contact us - Structure - Divisions
Presidium Members - Documents - News - Conferences - All Publications in Press
All Announcements - Photogallery - "Gitutyun" newspaper - Funds - Anniversaries - Publications
Web Resources - Other Academies - Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2018, All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am