National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am
General Page About Academy Organisations Members Contact us
"Gitutyun" newspaper
N315 February 2018
N315
Structure
Divisions
Presidium Members
Documents
News
Conferences
All Publications in Press
All Announcements
Photogallery
"Gitutyun" newspaper
Funds
Anniversaries
Publications
Web Resources
Other Academies
Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
Division of Armenology and Social Sciences
Academician-Secretary of Division: Academician, Dr. of Econ. Sci., Professor
Yuri M. Suvaryan
Sci. Secretary: Hrant J. Kocharyan
Phone number: (+374 10) 521362, (+374 10) 527722
E-mail: humdep {[ at ]} sci.am
Members of Bureau
Yuri M. Suvaryan Full Member (Academician) of NAS RA,
Academician-Secretary of the Division
Hamlet A. Gevorkyan Full Member (Academician) of NAS RA,
General Consultant of Director of Institute
of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA
Vladimir L. Harutyunyan    Corr. Member of NAS RA, Director of the
Institute of Economics named after
M.Kotanyan of NAS RA
Ashot A. Melqonyan Full Member (Academician) of NAS RA,
Director of the Institute of History of NAS RA
Gevorg A. Poghosyan Full Member (Academician) of NAS RA,
Director of the Institute of  Philosophy,
Sociology and Law of NAS RA
Ruben А. Safrastyan Full Member (Academician) of NAS RA,
Director of the Institute of Oriental
Studies NAS RA
Ararat V. Aghasyan Corr. Member of NAS RA,  Director of
the Institute of Arts of NAS RA
Pavel S. Avetisyan Corr. Member of NAS RA, Director of
the Institute of Archaeology and
Ethnography of NAS RA
Hayk A. Demoyan Dr.,  Director of the  Museum-Institute
of Genocide of NAS RA
Avetik V. Isahakyan Dr., Acting Director of the  All Armenian
Foundation Financing Armenological
Studies of NAS RA
Viktor L. Katvalyan Dr., Director of the  H. Acharian
Institute of Language of NAS RA
Vardan G. Devrikyan Dr., Director of the  M.Abeghyan
Institute of Literature of NAS RA
Hovhannes M. Ayvazyan Dr., Director of the  Armenian
Encyclopaedia Publishing House of NAS RA
Hrant J. Kocharyan PhD, Scientific Secretary of the Division
Organisations
Institute of History Institute of History
Armenian history
Institute of Philosophy, Sociology and Law Institute of Philosophy, Sociology and Law
Philosophical, sociological, political and legal studies
Institute of Economics after M. Kotanyan Institute of Economics after M. Kotanyan
The problems of republic's social-economic development
Institute of Archaeology and Ethnography Institute of Archaeology and Ethnography
Archaeology, Ethnography, Ethno-sociology, Anthropology, Epigraphy
Institute of Oriental Studies Institute of Oriental Studies
History and Philology of the Near and Middle East
Institute of Language after H. Acharian Institute of Language after H. Acharian
Armenian Studies: History of Armenian Language and Functioning
Institute of Literature after M. Abeghyan Institute of Literature after M. Abeghyan
History and Theory of Armenian Literature
Institute of Arts Institute of Arts
History and Theory of Armenian Art
The Armenian Genocide Museum-Institute The Armenian Genocide Museum-Institute
The History of Armenian Nation
Shirak Armenology Research Center Shirak Armenology Research Center
Archeology, historiography, ethnography
"Armenian Encyclopedia" Publishing House "Armenian Encyclopedia" Publishing House
Editing of general, thematic, children’s encyclopedias, and encyclopedic dictionaries
Latest Announcements
The annual general meeting of NAS RA covering the outcomes of research and scientific-organizational activities of the Academy for 2017 will be held on 28 March, 2018 at 10 am in the NAS RA meeting hall. The annual general meetings of the divisions of sciences will be held on 27 March at 10 am

On April 23-25, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course “R for bioinformatics - a beginner's guide”. The course objective is to introduce R computing language to students and scientists interested in data analysis and bioinformatics. Course covers basics of R data types, syntax and main/popular biological data analysis packages

On April 26-27, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course "Scientific programming in R". The course objective is to introduce participants with advanced statistical and machine learning techniques and approaches used in analysis of big biological data

On 7 May, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a round-table dedicated to the 200-th anniversary of the birth of Karl Marx

On May 20-25, 2018, Presidium of NAS RA, Institute of Mathematics of NAS RA, Institute for Informatics and Automation Problems NAS RA, Yerevan State University, University of South Florida, Yerevan Computer Research and Development Institute CJSC, Armenian Mathematical Union organize International Conference dedicated to the 90th Anniversary of Sergey Mergelyan (Yerevan, Armenia)

On 25-26 May, 2018, RA NAS Division of Armenology and Social Sciences, Yerevan State University, the Historians Association of Armenia, with the support of the Ministry of Diaspora are arranging an international conference entitled "Republic of Armenia-100" dedicated to the Centennial of the proclamation of independence of the Republic of Armenia and the May Heroic Battles

On May 27 – June 22, 2018, the Institute of Mathematics of NAS RA, Armenian Mathematical Union, Committee of Emil Artin Junior Prize in Mathematics, University of Bergen, Yerevan State University, American University of Armenia with the support of the Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, organize Emil Artin International Conference dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (Yerevan, Armenia)

On 7-8 June, 2018, the Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia organizes a conference devoted to the famous diplomat and merchant Manuk Bey Mirzayan (1769-1817) which will take place

On 14 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference «Humanities and Social Sciences within the academic framework» dedicated to 75th anniversary of the NAS RA

On 15 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference dedicated to UNESCO’s World Philosophy Day

The list of scientific events guaranteed for financing by State Budget for 2018

The list of young scientists’ schools guaranteed for financing by State Budget for 2018

Publications in Press
06/03/2018
10 միլիոն դրամ՝ «Հովհաննես Թումանյան» գրական հանրագիտարանի պատրաստման համար
hetq.am
27/02/2018
Առանց գիտության զարգացման չենք կարող դառնալ զարգացած երկիր. Լևոն Թավադյան
ankakh.com
26/02/2018
Սպիտակի երկրաշարժից տուժած, բայց չհուսալքված հայ սեյսմաբանները
hetq.am
21/02/2018
Սերգեյ Բագրատյան. «Սա ի՞նչ նվաստացուցիչ վերաբերմունք է գիտնականի նկատմամբ»
aravot.am
21/02/2018
90 գիտնական դրամաշնորհներ ստացան գիտական հետազոտություններ իրականացնելու համար
aravot.am
20/02/2018
Արման Սահակյան. «Չինովնիկներ են պատժվել»
aravot.am
This site has been visited
1 433 329

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  16:31, 21/03/2018 Top
General Page - About Academy - Organisations - Members - Contact us - Structure - Divisions
Presidium Members - Documents - News - Conferences - All Publications in Press
All Announcements - Photogallery - "Gitutyun" newspaper - Funds - Anniversaries - Publications
Web Resources - Other Academies - Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2018, All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am