Անդամներ / Արտասահմանյան անդամներ
Բազյան Արա Սահակի
Մասնագիտացում՝ Մոլեկուլային նեյրոֆիզիոլոգիա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 22/01/1948
Անդամակցություն՝ Արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 2014
Պետություն՝ Ռուսաստանի Դաշնություն
Հեռ.՝ (+7 495) 334 77 89
Ֆաքս՝ (+7 499) 743 00 56
Էլեկտրոնային փոստ՝ bazyan {[ at ]} khonich.smu.ru, bazyan {[ at ]} mail.ru
Կրթություն

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պաշտոններ

ՌԳԱ Բարձրագույն նյարդային գործունեության և նեյրոֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի ուսման և հիշողության նեյրոքիմիական մեխանիզմների լաբորատորիայի վարիչ