Անդամներ / Վախճանված արտասահմանյան անդամներ
Մելքոնյան Ռուբեն Գարեգինի
Մասնագիտացում՝ Անօրգանական քիմիա
Ծննդյան ամսաթիվ՝ 12/07/1945
Մահվան ամսաթիվ՝ 20/09/2018
Անդամակցություն՝ արտասահմանյան անդամ
Ընտրման ամսաթիվ՝ 28.11.2008
Պետություն՝ ՌԴ
Կրթություն

Տ.գ.դ.

Պաշտոններ

ԳԱ «RSP-Steklo» փոխնախագահ

Այլ կազմակերպությունների անդամակցություն

Ռուսաստանի Բնական գիտությունների ակադեմիայի թղթ. անդամ