COVID-19
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտում իրականացվել ևշարունակվում են իրականացվել գիտատեխնիկական հետազություններ տարբեր միջավայրերիմիկրոբիոլոգիական ախտահանման բնագավառում։

ՖԿՊԻ-ին, նոր կորոնավիրուսի կանախգելման համար առաջարկում է օգտագործելինստիտուտի աշխատակիցների կողմից ստեղծված ջրի, օդի և տարբեր մակերևույթների (բժշկական սարքավորումների, անկողնային պարագաների, գորգերի, մանկական խաղալիքների և այլ մակրևույթների) ախտահանիչ և մանրէազերծման սարքերը։ Մասնավորապես՝
ա․ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման միջոցով խմելու ջրի մանրէազերծման մաքրիչ
բ. Դյուրասպան մանրէասպան ախտահանիչ
գ․ Տարբեր հզորությամբ օզոնատորներ։

    ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի և ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի  պատրաստված վիրուսի ախտահանիչ ճառագայթիչների վերբերյալ տեսանյութ