COVID-19
ՀՀ ԳԱԱ Անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Ժավելաջուր (հիպոքլորիտ)

1. ԺԱՎԵԼԱՋՈՒՐ.  Այն հայտնի է իր ուժեղ արտահայտված մանրէասպան և ախտահանիչ հատկություններով։ էժան է և հեշտությամբ ստացվում է էլեկտրաքիմիական ճանապարհով՝ կերակրի աղից և քիմիապես՝ հիմնականում քլոր գազից։

2. ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍ. համաձայն Համաշխարհային առողջապահության տվյալների, 0.1 % ակտիվ քլոր պարունակող լուծույթով (թույլ ժավելաջրի լուծույթ) ախտահանումը ամենաարդյունավետն է այլոց համեմատ։

3. ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.  խմելու ջրերի ախտահանման, ինչպես նաև կենցաղում օգտագործվող ժավելաջուրը ներկրվում է Իրանից։

4. ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. մեծ քանակություններով ժավելաջուր էր արտադրվում Նաիրիտ ԳԱՄ-ում, որը հանդիսանում էր արտադրական թափոն։ Ներկայումս սահմանափակ քանակներով ժավելաջուր են արտադրում որոշ անհատ ձեռներեցներ՝ էլեկտրաքիմիական ճանապարհով՝ կերակրի աղի էլեկտրոլիզով։

5. ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
5.1. Հիմնել ժավելի արտադրության էլեկտրաքիմիական տեղակայանք։