Հայտարարություններ / Պահոց
2008թ. սեպտեմբերի 21-26-ը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինս-տը,

2008թ. սեպտեմբերի 21-26-ը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինս-տը,ՀՀ ԿԳՆ, Տես. և կիրառ. մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, ՌԴ ՄՊՀ-ի Մեխանիկայի ին-տը, ՌԴ ԳԱ Մեխանիկայի պրոբլ. ին-տը, Գորիսի պետհամ., Արցախի պետհամալսարանը Գորիս-Ստեպանակերտում Սկազմակերպում են միջազգային գիտաժողով "Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմներV I"