National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am Facebook Page
General Page About Academy Divisions Organizations Members Contact us
Yervant Zorian
Dr., Professor
COVID-19
Structure
Presidium Members
Documents
Innovation Proposals
Publications
Funds
Conferences
Competitions
Photogallery
Videogallery
Web Resources
Other Academies
"Gitutyun" newspaper
"In the World of Science" Journal
Publications in Press
Notices
Anniversaries
Universities
News
Scientific Results
Diaspora Department presents
Young Scientist Tribune
Our Honored Figures
Announcements
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
COVID-19
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

COVID-19 կորոնավիրուսի համաճարակային իրավիճակի հետ կապված՝ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկաի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում առկա են հետևյալ հետազոտական ուղղությունները

1. Ընթացիկ հետազոտություններ 

  • Ինքնակազմակերպվող համակարգերի և բջջային ավտոմատների մոդելների շրջանակում  վիրուսների / համաճարակի/  տարածման նկարագրման և կանխարգելման ուղղությամբ հետազոտությունների իրականացում և  մոդելավորման ծրագրային միջոցների մշակում: Կատարվել են ուսունասիրություններ բջջային ավտոմատների մոդելավորման զուգահեռացվող ալգորիթմների վերաբերյալ, ձգտելով նրանց հիման վրա ստեղծել  ծրագրային միջոցներ, հիմնված բարձր արատադրողականությամբ  հաշվարկային ռեսուրսների  օգտագործման վրա; ինքնակազմակերպվող համակարգերի կոլեկտիվ հետազոտման և ղեկավարման համար բազմաօգտատեր համապիտանի ծրագրային հարթակի ստեղծում; իրականցվել է համակարգչային ցանցերում ինֆորմացիայի տարածման օպտիմալ կառուցվածքների նախագծման մեթոդների և ալգորիթմների մշակում; մշակվել են հարկավոր վթարակայունության օպտիմալ միաժամանակ, ինֆորմացիայի լրիվ փոխանակում իրականացնող ցանցային սխեմաների հիմնական բնութագրիչների օպտիմալ արժեքների հաշվարկման նպատակով ուսումնասիրվել են ինֆորմացիայի փոխանակման դետերմինիստիկ ընթացակարգեր:
  • Օջախի ընդարձակման սահմանափակումը փոքր աշխարհի մոդելի սահմաններում: Փոքր աշխարհի մոդելը մեծ ցանցերի հետ կապված կարևոր հատկության բացահայտում է: Այն հիմնված է համարյա-համասեռ ցանցերում հարևանության էքսպոնենցիալ աճի հատկության վրա: Այս  կապակցությամբ հայտնի է առանձնացման վեց աստիճաններ արտահայտությունը ինչը նշանակում է որ եթե մեր աշխարհում յուրաքանչյուրը կազմի վեց պատահական հարևանություն, ապա կամայական զույգ համարյա միշտ կապակցված է հարևանների միջոցով: Պարզ է, որ սա էպիդեմիայի տարածման պարզ համակարգ է, և այսօր այս համակարգի բազում տարատեսակներ սահմանված և ուսումնասիրված են մաթեմատիկորեն:
  • Վիրուսային մուտացիաների ուղեկցում և կանխատեսում: Կորոնավիրուսները հանդիսանում են ոչ-սեգմենտավորված ՌՆԹ վիրուսներ։ Կորոնավիրուսները դարձել են լուրջ ախտածին մարդկանց համար՝ ի շնորհիվ նրանց արագ փոփոխման ունակության։ ՌՆԹ վիրուսների նման արագ փոփոխման հատկությունը պայմանավորված է ինչպես ժառանգական նյութի ռեկոմբինացիոն փոփոխությունների, այնպես էլ դրանց մուտացիոն համակարգերի հետ։ Ռեկոմբինացիան ենթադրում է գենետիկական տեղեկատվության փոխանակում երկու ոչ-սեգմենտավորված ՌՆԹ գենոմների միջև:
  • Հաշվողական ամպային ծառայությունների մշակում և տրամադրում: Համավարակի կանխարգելման և մոդելավորման համար պահանջվում են օգտագործել հզոր հաշվողական ռեսուրսներ, որոնք կարելի է տրմադրել ինչպես ամպային ծառայություններ օգտագործելով ASNET-AM ցանցի ռեսուրսները, որը կարող է ներառել ինչպես պրոցեսորային հզորություններ այնպես էլ տեսաքարտեր:Ֆիզիկական ռեսուրսները ղեկավարելու համար օգտագործվում են հայտնի տեխնոլոգիաներ (Geiger, WMware, Excusive cache, Zballond, Selfabllooning)։


2. Առաջարկներ 

  • Հիմնվելով  վարակիչ հիվանդության դինամիկ համակարգի համար Կերմակ-Մակկենդրիկի մոդելի վրա  մշակել պարզ բջջային ավտոմատի մոդել, որը կլինի հեշտ յուրացվող  կիրառական ծրագիր օգտագործողի  համար: Այն  հնարավորություն կտա վերլուծելու և կանխատեսելու որոշ հիմնական պարամետրների  վարքը դինամիկայում: Հիմնվելով մշակված ինքնակազմակերպվող համակարգերում ինֆորմացիայի տարածման տարաբաշխված ալգորիթմների վրա, կիրականացվեն ուսումնասիրություններ դրանց օգտագործման վերաբերյալ վարակների տարածման նոր մոդելների և ծրագրային  միջոցների մշակման ուղղությամբ:
  • Օջախի ընդարձակման սահմանափակումը փոքր աշխարհի մոդելի սահմաններում առաջարկվում է համարյա-համասեռ պատահական մոդելի հետ մեկտեղ ուսումնասիրել համակարգեր, որոնք տրված են նրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունների միջոցով: Ուսումնասիրման առարկան է բացահայտել համակարգի կարևորագույն բնութագրերը ինչպես օրինակ մինիմալ հարևանության չափը ինչը հանգեցնում է կապակցվածության, մինիմալ սահմանափակումները ըստ կազմի և չափի, որոնք ապահովում են ոչ-կապակցվածություն և այլն: Տեխնիկապես, ուսումնասիրությունները հիմնված են պատահական գրաֆների և նրանց հանրահաշվական տեսության կիրառման վրա: Կիրառական աշխատանքները օգտագործելու են նոսր մատրիցների ժամանակակից արագագործ համակարգերը, ինչպես օրինակ MUMPS համակարգը: Արդյունքում, ստեղծվելու է էպիդեմիոլոգիական ռիսկերի կառավարման և սահմանափակման համակարգ հիմնված համապատասխան մաթեմատիկական լուծումների համակարգի վրա:
  • Վիրուսային գենոմներում ռեկոմբինացիոն օրինաչափությունների հայտնաբերումը և վերլուծությունը ունի կարևոր կենսաբանական նշանակություն, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս կանխորոշել վիրուսային գենոմի ամենահավանական դիրքերը, որտեղ ավելի հաճախ են և հավանական են ռեկոմբինացիաները։ Սույն փորձառությունը իր հերթին հնարավորություն է տալու հայտնաբերել թիրախային գեները, ինչպես նաև կանխագուշակել կորոնավիրուսների առաջիկա սպասվող փոփոխությունները։ Նկարագրված հետազոտությունները հիմնված են մեծածավալ կենսաբանական տվյալների ընտրության և վերլուծման նոր, արագագործ ալգորիթմների մշակման և կիրառման վրա լրիվ գենոմի ծավալներում: Ալգորիթմները հիմնված են դիսկրետ մաթեմատիկայի, մեքենայական ուսուցման և արհեստական բանականության լուծումների վրա: Հաշվարկները պահանջում են գերհամակարգչային միջավայրեր: Եվ հարկ է նշել, որ առաջարկվող լուծումները վերաբերվում են ոչ միայն կորոնավիրուսային մոդելների վերլուծմանը, այլ կիրառելի են ինչպես այլ վիրուսների, այնպես էլ այլ կենսաբանական գոյացությունների ուսումնասիրություններում: Տվյալների մշակման աշխատանքների եզրափակիչ կարևորագույն փուլը կենսաբանական մեկնաբանությունն ու հաստատումն է: 
  • Առաջարկվում է առկա մոդելների /SUMO, STEM, Snakemake, Epigrass և այլն/ հենքի վրա վարակի մոդելավորման միասնական համակարգի մշակում: Համակարգը կօգտագործի հասանելի լոկալ հաշվողական և ամպային ռեսուրսները և ծառայությունները։

Notices
On the 21st of February, 2024, The Institute of Language named after H. Acharyan of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia invites you to participate in the international conference "Current Problems of Studying and Teaching the Armenian Language". The conference will take place at the Institute of Language

Ս.թ. փետրվարի 23-ին ժ. 15:00-ին ՀՀ ԳԱԱ նիստերի դահլիճում (Բաղրամյան պող., 24) տեղի կունենա «Չընդհատված ծածկագիր. հայեր» գիտական ֆիլմի ցուցադրությունը և քննարկումը

The Shirak Center for Armenological Studies of NAS RA is starting to publish the 1 (27) volume of the "Scientific Works" journal for 2024. Priority is given to articles in English and Russian. The deadline for receiving articles is March 1, 2024

Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) и Объединенного института ядерных исследований объявляет о проведении конкурса на соискание грантов на разработку проектов в рамках деятельности МИЦНТ СНГ в 2024 году и очередной Стажировки молодых ученых и специалистов стран СНГ в Дубне в апреле - мае 2024года

The international conference "Armenia as a Civilizational Crossroad: Historical and Cultural Ties" is scheduled to take place from March 28 to 30, 2024, organized by the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and Yerevan State University

ՀՀ գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2020-2024թթ. գերակայության ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Publications in Press
26/02/2024

Նոր կարգ՝ գիտաշխատողների հավելավճարների տրամադրման համար
gov.am
23/02/2024

Սեյսմիկ մշտադիտարկման արդիական ցանց է ստեղծվել
1lurer.am
22/02/2024

2024 թվականի երկրորդ «PostDoc-Armenia» ծրագիրը՝ արտերկրի գիտնականների համար
hesc.am
21/02/2024

Դա հետաքրքիր մեխանիզմ է. Օրինակ՝ կարող է սահմանագծման գործընթացում գիտական թեմա ի հայտ գալ. Փաշինյան
news.am
This site has been visited
6 853 683

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  17:14, 26/02/2024 Top
General Page - About Academy - Divisions - Organizations - Members - Contact us - Structure - COVID-19
Presidium Members - Documents - Innovation Proposals - Publications - Funds - Conferences - Competitions
Photogallery - Videogallery - Web Resources - Other Academies - "Gitutyun" newspaper - "In the World of Science" Journal - Publications in Press
Notices - Anniversaries - Universities - News - Scientific Results - Diaspora Department presents - Young Scientist Tribune
Our Honored Figures - Announcements - Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2024 All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am