add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017Resources of NAS RA

Division of Mathematical and Technical Sciences

Institute of Mathematics
http://math.sci.am/

Institute of Mechanics
http://www.mechins.sci.am

Institute for Informatics and Automation Problems
http://ipia.sci.am/

Division of Physics and Astrophysics

Byurakan Astrophysical Observatory
http://www.bao.am/

Institute of Radiophysics & Electronics
http://www.irphe.am/

Institute of Applied Problems of Physics
http://www.iapp.sci.am/

Institute for Physical Research
http://www.ipr.sci.am

Division of Natural Sciences

Center for Ecological Noosphere Studies
http://www.cens.am

Institute of Biochemistry
http://aab.sci.am

Institute of Botany
http://www.botany.sci.am/

"Armbiotechnology" Scientific and Production Center
http://www.armbiotech.am

Institute of Biotechnology Scientific and Production Center “Armbiotechnology”
http://www.armbiotech.am

“Institute of Microbiology” Scientific and Production Center “Armbiotechnology”
http://www.armbiotech.am

"Center of Microbial Depository" "Armbiotechnology" Scientific and Production Center
http://www.armbiotech.am

Institute of Molecular Biology
http://www.molbiol.sci.am

Institute of Physiology
http://www.physiol.sci.am/

Scientific Center of Zoology and Hydroecology
http://www.sczhe.sci.am

Division of Chemistry and Earth Sciences

Scientific Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry
http://www.stcopc.sci.am

Institute of Fine Organic Chemistry of Scientific - Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry
http://www.stcopc.sci.am

Institute of Organic Chemistry of Scientific - Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry
http://www.stcopc.sci.am

Molecular Structure Research Center of Scientific - Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry
http://msrc.am

Institute of Chemical Physics after A.B. Nalbandyan
http://chph.sci.am/

Institute of Geological Sciences
http://www.geology.am

Institute of Geophysics and Engeneering Seismology after A. Nazarov
http://iges.am

Division of Armenology and Social Sciences

Institute of History
http://www.academhistory.am/

Institute of Philosophy, Sociology and Law
http://www.ipsol.sci.am

M.Kotanyan Institute of Economics
http://www.economics.sci.am/

Institute of Archaeology and Ethnography
http://iae.am/

Institute of Oriental Studies
http://orient.sci.am/

H. Acharian Institute of Language
http://language.sci.am/

M.Abeghyan Institute of Literature
http://litinst.sci.am/

Institute of Art
http://arts.sci.am/

Museum-Institute of Genocide
http://www.genocide-museum.am/

Shirak Armenology Research Center
http://www.shirakcenter.sci.am/

Armenian Encyclopaedia Publishing House
http://www.encyclopedia.am

All Armenian Foundation Financing Armenological Studies
http://www.haygithimnadram.am

Additional recources

Viktor Ambartsumian International Prize
http://vaprize.sci.am/

Armenian Cluster for High Performance Computation
http://www.cluster.am/

Armenian National Grid Initiative Foundation
http://www.grid.am/

CSIT - International Conference on Computer Science and Information Technologies
http://www.csit.am/

News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 091 624
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 15:26:50 15/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am