National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am
General Page About Academy Organisations Members Contact us
"Gitutyun" newspaper
N311 October 2017
N311
Structure
Divisions
Presidium Members
Documents
News
Conferences
All Publications in Press
All Announcements
Photogallery
"Gitutyun" newspaper
Funds
Anniversaries
Publications
Web Resources
Other Academies
Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
News
20/10/2017
H. Acharyan Institute of Language of NAS RA organizes Internet conference dedicated to the 130th anniversary of Grigor Ghapantsyan

To participate in the conference, it is necessary to send the articles to the e-mail address inslang@sci.am by November 10, 2017.
The articles will be posted on the Institute's website http://language.sci.am, in the section "Conferences". The readers' questions and the answers given by the authors, as well as the comments on the articles will also be posted on the mentioned webpage. The articles will be published in a separate book.
Further information can be found on the Institute's website at http://language.sci.am.

To the attention of the authors of the articles for the conference dedicated to the 130th anniversary of Grigor Ghapantsyan

The articles should be sent to inslang@sci.am as a file attachment. Deadline for submission: November 10, 2017.

  • Office: Microsoft Word; paper size: A4; number of pages for the article: 8-10; summary of the article: up to 15 lines including the full name of the author and the title of the article; margins: 3 cm from all sides; the first line indent of the paragraph: 1.25 cm.
  • Language: Armenian (with summaries in English and Russian), English (with summaries in Armenian and Russian).
  • Text font: Sylfaen (Armenian), Times New Roman (English, Russian), summary font: Sylfaen (Armenian), Times New Roman (English, Russian).
  • Order of submitted material: a) surname, name followed by country and place of work in parenthesis, b) title of the article, c) body text of the article, d) summary.
  • N.B. NO list of references at the end of the article.
  • References: Autonumbered footnotes started at 1.
  • Font size: name of the author: 12 (bold); country and workplace: 12 (non-bold); title of the article: 12 (bold and caps); subtitles: 12 (bold); text: 12 (non-bold); summary: 12 (non-bold, all the parts); references: 10 (bold for the author's name), 10 (non-bold and italic for the title), 10 (non-bold for the bibliographic data).
  • Line spacing: 1.15.
Latest Announcements
Publications in Press
14/11/2017
ԳԱԱ նախագահը` միանգամից դոկտոր դառնալու մասին
aravot.am
09/11/2017
Դժվարություն կունենանք առաջին 4 տարիներին. Ռադիկ Մարտիրոսյանը՝ տարկետման իրավունքի սահմանափակման մասին
tert.am
09/11/2017
Մեկի խնդիրների լուծումը մյուսի հաշվին չպետք է լինի. Ռադիկ Մարտիրոսյան
slaq.am
08/11/2017
Գիտնականների և մասնավոր հատվածի համագործակցության մշակույթը դեռ ձևավորված չէ. Գևորգ Վարդանյան
panorama.am
08/11/2017
Главный Объект Исследований - Грибы
golosarmenii.am
08/11/2017
«ԳԱԱ շենքը տաճար է, ո՞վ է տեսել եկեղեցին վաճառվի»
aravot.am
This site has been visited
1 329 118

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  15:37, 17/11/2017 Top
General Page - About Academy - Organisations - Members - Contact us - Structure - Divisions
Presidium Members - Documents - News - Conferences - All Publications in Press
All Announcements - Photogallery - "Gitutyun" newspaper - Funds - Anniversaries - Publications
Web Resources - Other Academies - Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2017, All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am