add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On May 26-June 08, 2014 the Institute of Molecular Biology NAS RA and Armenian Association of Molecular & Cellular Biology and Immunology are organizing the International Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions: Genomics and Sequencing”
Օn June 26-27, 2014 the Institute of Geological Sciences of Armenia NAS RA is announcing the international workshop on “Sustainable management of water resources and conservation of mountain lake ecosystems of Asian countries”. The workshop were organized in frame of the cooperation of Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA) and National Academy of Sciences of Republic of Armenia. The sessions will take place in the Round hall of Presidium оf NAS of RA
On 21-26 August 2014 the I International Symposium “Rare and Rare Earth Elements: Mining, Separation and Modern Materials” will be held in Yerevan, organized by the National Academy of Sciences of Republic of Armenia, A.B. Nalbandyan Institute of Chemical Physics NAS RA, “Ecoatom” LLC, National Research Nuclear University MEPhI, National Research Tomsk State University
On 12-15 September, 2014, the "12th EAST-WEST DESIGN & TEST (EWDTS 2014)" symposium will take place in Kiev (Ukraine)
On September 19, 2014, the workshop “Scientific Computing Challenges” will be held in Yerevan, organized by National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA with the support of EUFP7 Project INARMERA-ICT
“The First World War and the Armenians (History and actual problems)” to be held on October 1-2, 2014 in Yerevan organized by National Academy of Sciences of Republic of Armenia and Yerevan State University
On October 7-9, 2014, “Relation of Astronomy to other Sciences, Culture and Society” meeting will take place in Byurakan Astrophysical Observatory, devoted to the role of astronomy in science, culture and other fields of human activity and development of these fields due to the knowledge obtained from the Universe
On 7-10 October 2014 the IV Symposium of Armenian Chemical Society (with international participation) “Achievements and Problems” will be held in Yerevan on 7-8 October in the National Academy of Sciences of RA (Marshal Baghramyan ave.24) and will be continued on 9-10 October in Vanadzor State University after H. Tumanyan, organized by the Armenian Chemical Society, Scientific Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry and Vanadzor State University after H. Tumanyan
On October 15 – November 15, 2014, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing the training course on “The basics of Bioethics. Bioethical Expertise in Biomedical and Clinical Studies”
Institute of Social and Political Studies, Russian Academy of Sciences, and the Higher School of Modern Social Sciences (Faculty) Lomonosov State University, and Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and on November 5, 2014 in Moscow (Russian Federation) and 6-7 November, 2014 in Yerevan (Armenia) VI international scientific-practical conference on the theme “The role of migration in the socio-economic and demographic development of the sending and receiving countries of Eurasia: Regions of Eastern Europe and Central Asia” in a project “Migration bridges in Eurasia”
Pages:
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 091 619
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 15:26:50 15/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am