add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On May 26-29, 2015 the II International Conference of Young Scientists “Modern problems of geophysics, engineering seismology and earthquake engineering” will be held in Tsakhadzor, organized by the A. Nazarov Institute of Geophysics and Engineering Seismology NAS RA and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA
On June 1-5, 2015 the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course “Functional characterization of the voltage-dependent potassium channels in Xenopus oocytes: Voltage clamp and Patch clamp”
On June 23-26, 2015 the "Armbiotechnology" SPC NAS RA organizes the International Scientific Conference of Young Scientists “Dialogues on Science” devoted to the 5th anniversary of the Center establishment
On June 28 - July 3, 2015 the “65th Lindau Nobel Laureate Meeting” will take place in Lindau (Germany)
The Institute of Applied Problems of Physics NAS RA and Physics Department of YSU, are organizing the traditional international conference on “Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering Under External Influences” (14-16 september, 2015) and School of young scientists named after G.A. Askaryan (17-20 september, 2015), held in Yerevan and Meghri. For details visit our web site:www.conference.iapp.am
On September 14-18, 2015 the IV International Conference on "Chemistry and Chemical Technologies" will be held in Yerevan, organized by the M.G. Manvelyan Institute of General and Inorganic Chemistry NAS RA and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA
On 28 September - 2 October, 2015, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes 10th International Conference on “Computer Science and Information Technologies - CSIT-2015”. For more information see: http://www.csit.am
The tenth international conference on Armenian Linguistics to be held in Yerevan on October 7-9, 2015. The conference is organized by Language Institute after Hr. Acharyan of NAS RA
On 5-9 October 2015 the IV International Conference "Current Problems of Chemical Physics" will be held in Yerevan, organized by the A.B. Nalbandyan Institute of Chemical Physics NAS RA, N.N. Semenov Institute of Chemical Physics RAS and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA
On 5-9 October, 2015, the International Conference "BOTANY IN THE MODERN WORLD" dedicated to the 80th anniversary of the Yerevan Botanical Garden will take place at the Institute of Botany NAS RA
Pages:
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 094 017
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 14:50:27 20/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am