add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On May 18, 2016, at 12.00 hearing and discussions will be held on the topic "New trends in the development of photovoltaic energy" in the assembly hall of the Presidium of the NAS RA
Disastrous Earthquake in Nepal and the Neighbouring Countries
"Science and Technology Convergence" forum will be held on April 29-30, 2016 at the presidium building of the National Academy of Sciences. The forum is organized by the Institute for Informatics and Automation Problems of the NAS RA with the support of the National Academy of Sciences of Armenia, the State Committee of Science (Ministry of Education and Science of Armenia), Young Scientists Support Program, the Youth Foundation of Armenia, and the Enterprise Incubator Foundation
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan State University and Matenadaran after Mesrop Mashtots convene an international conference "At the dawn of Armenian Christianity", which will take place in Yerevan, on 19-20 May, 2016, in the Session Hall of the Presidium of NAS RA
Division of Armenology and Social Sciences of the Armenian National Academy of Sciences and Yerevan State University organize a scholarly conference titled "A Quarter Century of the Contemporary Armenian Statehood" to be held on 15-16 July 2016
Оn June 23-24, 2015 the H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA and Armenian Association of Biochemistry are organizing a conference “Achievements of Armenian Women in Biological Sciences”, which will take place at H. Buniatian Institute of Biochemistry.
The results of the elections of NAS RA members held at the General meeting of NAS RA on 27 December 2014
On April 3, 2015 Annual General Meeting of NAS RA will be held. Annual General Meetings of NAS RA Divisions will be held on 2 April
On April 20, 2015, at 10:00 the "Genetic mapping of historical Armenia" project will be presented in the in the National Academy of Sciences, where the report of the Head of the Laboratory of Ethnogenomics of the Institute of Molecular Biology NAS RA, Dr.Sc., Prof. Levon Yepiskoposyan
On May 25-29, 2015 the Institute of Molecular Biology NAS RA and Armenian Association of Molecular & Cellular Biology and Immunology are organizing the International Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions: Immunogenomics”
Pages:
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 094 024
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 14:50:27 20/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am